Tillbaka
Jubileum

Peter Landvall

2021-02-23 Peter Landvall

Sysselsättning: Senior Medicinteknisk Rådgivare, Quality Assurance and Regulatory Affairs.
Bor: Åkersberga
Medlem: sedan 2010 i sektionen för Medicinteknik

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– Jag är styrelsemedlem. Jag har hela tiden velat få ut kunskapen om medicinteknik varvid jag såg Apotekarsocieteten som ett bra forum med möjligheter att åstadkomma detta.

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– Mitt medlemskap har givit mig stora möjligheter att förvärva kunskap inom medicinteknik och dess närområden på ett effektivt sätt, hela tiden i forskningsfronten.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Som konsult inom medicinteknik har jag hela tiden kunnat hålla mig uppdaterad på alla förändringar i regelverk och standarder, samt haft diskussionspartner om olika frågeställningar.

Vad skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer?
– Apotekarsocieteten har en medlemsavgift som är så pass låg att enskilda konsulter och personer kan vara medlem och ta del av det breda utbud av information och kunskap som finns tillgänglig i organisationen.

Vad är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– Att få äran att bli styrelseledamot i sektionen för medicinteknik.

I år fyller Apotekarsocieteten 50 år som ideell förening. Hur tror du föreningen ser ut om 50 år?
– Jag tror att föreningen har blivit allt mer inflytelserik i form av att vara en remissinstans för frågor gällande medicinska produkter. Jag tror även att Apotekarsocieteten kommer att ha en förbättrad balans mellan läkemedel och medicintekniska produkter i sin image och utbud på information och kunskap.

 

Tillbaka till Jubileumssidan!