Tillbaka
Jubileum

Stefan Wallén

2021-01-07 Stefan Wallén

Sysselsättning: Klinisk apotekare och doktorand
Bor: Örebro
Medlem: sedan 2010 i Närkes-Värmlands krets och sektionen för sjukvårdsfarmaci

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– Jag tycker Apotekarsocieteten fyller en viktig funktion för mitt yrke och för läkemedelssverige.

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– Utbildningarna.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Utbildningarna är toppen för att hålla sig informerad och bredda sina kunskaper.

I år fyller Apotekarsocieteten 50 år som ideell förening. Hur tror du föreningen ser ut om 50 år?
– Jag tror den kommer växa.

 

Tillbaka till Jubileumssidan!