Tillbaka
MyNewsDesk - Nyheter

Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre

2014-05-20

Ålderism innebär negativa attityder och diskriminering av
äldre. Det blir självklart att äldre skall ha sämre villkor, lägre krav och
förväntningar. Om äldre uppfattade ålderismen och reagerade som vid rasism
eller sexism så skulle ålderism inte tolereras. Äldre skulle inte vara offer
utan agera i en motståndskamp.

Lars Nilsson från Sveriges Pensionärsförbund (SPF) har
skrivit en bok om ålderism: Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre,som nu ges ut på Apotekarsocietetens förlag. Lars avled mycket tragiskt i
en olycka i april, en vecka efter att boken blev klar. Han var mycket engagerad
i frågan om ålderism och ?berättade bl.a. det här:

? Stinas katt hade dött. Sorgsen gick hon till ett
kattpensionat och bad att få ta hand om en av deras hemlösa katter. Hon hittade
en som hon gärna ville ha, och personalen var glada för att katten skulle få
ett nytt hem. Då de hörde att Stina var 77 år tog de tillbaka katten.

? Ålderism finns överallt. I SPF:s medlemsenkät 2014 (www.spf.se/alderism) var det 68 % av de
svarande 75+ som någon gång råkat ut för ålderism. Pensionsåldersutredningen
(SOU 2012:28) skriver att det viktigaste som hindrar äldre från att arbeta
något längre är ?systematisk ålderism? på arbetsplatserna.

? Ålderism påverkar också äldres
läkemedelsbehandling.
Äldre får för många läkemedel, olämpliga läkemedel
och resultatet av behandlingen följs inte upp. Detta beror till stor del på bristande
engagemang för de äldres situation
, dvs. ålderism, berättade Lars Nilsson.

Lars Nilsson var apotekare och professor emeritus. Han var
sakkunnig i läkemedelsfrågor inom SPF och ansvarig för förbundets program för
att motarbeta ålderism.

Vid
frågor om boken eller önskan om recensionsexemplar, vänligen kontakta Yvonne
Andersson, yvonne.andersson@apotekarsocieteten.se, telefon 08 723 50 89