Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Apotekarsocieteten medverkar i Almedalen!

2017-06-28

Under årets Almedalsvecka deltar Apotekarsocietetens VD Karin Meyer i fyra olika seminarier.

Ett om integration i samhället där Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin under en följd av år med hjälp av främjandemedel översatt utbildningar i farmakoterapi till arabiska. Med hjälp av medlen som Arbetsförmedlingen har beviljat kan processen för nyanlända apotekares etablering på arbetsmarknaden påskyndas.

Ett annat seminarium handlar om hur Sverige kan stärka sin roll inom life science området.

Övriga två seminarier har fokus på läkemedel, utveckling och optimal användning,

3 juli 13.00 – Integration av nyanlända Arrangör: UFOLD, Uppsala universitet
Integreringen av nyanlända ungdomar i vårt samhälle står inför stora utmaningar. Vi samlar forskare och experter som presenterar nya initiativ och verkningsfulla insatser för att påskynda och effektivisera integrationsprocessen

4 juli 12.00 – Starkare innovationsklimat för life science – hur gör vi? Arrangör: GU Ventures, Smile, Veckans Affärer
Innovationsläget inom life science har varit omdiskuterat under de senaste åren, men vad händer egentligen och vad mer kan göras?

4 juli 13.00 – Hepatit C – Hur ska vi nå WHO-målet om eliminering av sjukdomen till år 2030? Arrangör: UFOLD, Uppsala universitet
Sverige bör ta aktiv del i att uppfylla WHOs mål att eliminera hepatit C till år 2030. Här samtalar experter, forskare och politiker om centrala åtgärdsbehov för utökad behandling av hepatit C.

5 juli 12.00 – Behövs en ny läkemedelsvision? Arrangör: Svenska Läkaresällskapet
Behandling med läkemedel är en av de vanligaste åtgärderna inom vården. Vad innebär en effektiv och säker läkemedelsanvändning? På vilka sätt kan läkare i samverkan med andra bidraga till detta?

Följ oss på sociala medier under Almedalsveckan

Twitter @Apotekarsociete

Facebook och Linkedin