Fokusområde: Läkemedel och miljö

Vi vill stärka kunskapen kring hållbar tillverkning, användning av läkemedel samt hantering av överblivna läkemedel och hur detta påverkar miljön. Även potentiellt miljöpåverkande läkemedelssubstanser ingår i detta fokusområde.

Ett välbesökt seminarium inom området under 2023 var Hållbarhet från det mindre läkemedelsföretagets perspektiv – utmaningar och möjligheter.

 

Symbol Läkemedel och miljö