Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Vägen hem? Nordamerikanska kranier i Karolinska Institutets gamla anatomiska samlingar

Dan Jibréus har varit verksam vid Karolinska Institutets Hagströmerbiblioteket / Enheten för medicinens historia och kulturarv.
Han berättar om sina resor till olika urbefolkningar för att återlämna mänskliga kvarlevor och bakgrunden till detta. Dan har skrivit flera artiklar som publicerats i medicinhistoriska antologier, i tidskrifter och i tidningar. Ett par har också publicerats i Nebraska och Wyoming i USA. Hittills viktigast är dock boken White Fox’ långa resa från 2013. Dan jobbar för närvarande deltid i Apotekarsocietetens bibliotek.

Tid och plats

Den 5 februari
Kl. 17.30 kaffe o smörgås
Kl. 18.00 – ca 19.00 Föreläsning
Wallingatan 26 A

Varmt välkommen önskar Sektionen för Farmaci- och läkemedelshistoria!