Laddar Evenemang
Hybrid Hybrid Evenemang

Framtidens apotek och Storbritanniens ”Pharmacy First”

Välkommen till ett seminarium om Framtidens apotek och Storbritanniens Pharmacy First

Öppenvårdsfarmacisektionen ihop med Stockholmskretsen anordnar denna aktivitet om framtidens apotek.

Hur får vi de apotek som vi vill ha och hur kan samhället använda denna del av vårdkedjan optimalt?

Den frågan ställde vi på ett Riksdagsseminarium den 14/2. Nu tar vi ämnet vidare och tittar på hur de faktiskt har gjort i Storbritannien där apoteken idag är en integrerad del av primärvården. Systemet innebär att britterna nu, vid några specifika åkommor och under vissa förutsättningar, kan gå direkt till en farmaceut på apotek och få tillgång till behandling som tidigare har krävt läkarkontakt.

Presentationer

Claire Andersson, Professor of Social Pharmacy, University of Nottingham och President of the Royal Pharmaceutical Society:

  • Hur fungerar Pharmacy First och på vilka sätt bidrar i farmaceuterna på apoteken i primärvården?
  • Vilka lagar och regler behövde förändras för genomförandet och hur har det tagits emot av allmänheten likväl som olika vårdprofessioner?

Jonathan Burton, Community Pharmacist & Independent Prescriber Right Medicine Pharmacy, Stirling, Scotland
berättar om det dagliga arbetet på apoteket, hur de blir bemötta av kunder och hur samarbetet med andra professioner fungerar.

Moderatorer

Erika Larsson från Stockholmskretsen och Joachim Swedenborg från Sektionen för Öppenvårdsfarmaci modererar kvällen.

Tid & Plats

Tisdagen den 28 maj
Kl. 18:00-19:00

Via zoom och på Wallingatan 26A