Remisser som vi håller på att besvara

Nedan finner du vilka remisser vi håller på att besvara. Om du som medlem vill vara med i processen skicka ett mejl till Birgitta Karpesjö, birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

Socialdepartementet  SOU 2019:15 ”Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och dialog” och SOU 2019:28 ”Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning”

Som medlem i Apotekarsocieteten har du möjlighet att vara med och ge input till vårt remissvar. Skicka dina synpunkter senast den 10 oktober till Birgitta Karpesjö.

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 723 50 42