Remisser som vi håller på att besvara

Nedan finner du vilka remisser vi håller på att besvara. Om du som medlem vill vara med i processen skicka ett mejl till Birgitta Karpesjö, birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

 Just nu är slutbetänkandet av Läkemedelsutredningen ute på remiss, den utredning som har gjort en översyn av finansieringen. Vill du som medlem vara med och ge dina synpunkter, skicka dem senast den 15 april till birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.setydligare-ansvar-och-regler-for-lakemedel-sou-2018_89

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 723 50 42