Remisser som vi håller på att besvara

Nedan finner du vilka remisser vi håller på att besvara. Om du som medlem vill vara med i processen skicka ett mejl till Karin Meyer,

ds-2019_32 EUs förordningar om medidinteknik del 2 Som medlem i Apotekarsocieteten har du möjlighet att vara med och ge input till vårt remissvar. Skicka dina synpunkter senast den 1 april till Karin Meyer

Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied — EN ISO 15223-1 Skicka dina synpunkter i denna svarsmall Kommentarer_Remiss19605_prENISO15223-1 senast 24 april till Karin Meyer.

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 723 50 42