Remisser som vi håller på att besvara

Nedan finner du vilka remisser vi håller på att besvara. Som medlem i Apotekarsocieteten har du möjlighet att vara med och ge input till vårt remissvar. Om du vill vara med i processen skicka ett mejl till Karin Meyer.

Uppdrag om tillgång till uppgifter om expediering av läkemedel för djur. Rapport från Läkemedelsverket. Mejla ditt inspel till Karin Meyer senast den 10 mars.

Kontakt

Karin Meyer
VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 723 50 61