Remisser som vi håller på att besvara

Nedan finner du vilka remisser vi håller på att besvara. Som medlem i Apotekarsocieteten har du möjlighet att vara med och ge input till vårt remissvar. Om du vill vara med i processen skicka ett mejl till Karin Meyer.

Föreskrifter om fortsatt giltighet av Läkemrkedelsveets föreskrifter om omfördelning av läkemedel mellan apotek. Mejla ditt svar till Karin Meyer senast den 2 december 2020.

Avgiftsförändringar till följd av EU-förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel. Mejla ditt svar till Karin Meyer senast den 15 december 2020.

Justering av avgifter öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet. Skicka ditt svar till Karin Meyer senast den 15 december 2020.

Förslag till tillägg av alitretinoin i Läkemedelsverkets förskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel. Mejla ditt svar till Karin Meyer senast den 11 januari 2021.

Kontakt

Karin Meyer
VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 723 50 61