Remisser som vi håller på att besvara

Nedan finner du vilka remisser vi håller på att besvara. Som medlem i Apotekarsocieteten har du möjlighet att vara med och ge input till vårt remissvar. Om du vill vara med i processen skicka ett mejl till Maria Mårfält.

Kontakt

Maria Mårfält
Verksamhetschef och VD
maria.marfalt@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08-723 50 44