Remisser som vi håller på att besvara

Nedan finner du vilka remisser vi håller på att besvara. Om du som medlem vill vara med i processen skicka ett mejl till Karin Meyer,

Remiss 2521-2019 Förslag ändring föreskr TLV2009_4 prissättning lm utanf förm Synpunkter till Karin Meyer senast den 12 februari.

ds-2019_32 EUs förordningar om medidinteknik del 2 Som medlem i Apotekarsocieteten har du möjlighet att vara med och ge input till vårt remissvar. Skicka dina synpunkter senast den 1 april till Karin Meyer

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 723 50 42