Remisser

Apotekarsocieteten är remissinstans inom läkemedelsområdet och besvarar remisser från departement, myndigheter mm.

Detta är ett viktigt sätt att påverka utvecklingen inom läkemedelsområdet. Förutom att besvara remisser arbetar vi även direkt mot myndigheter och departement i vårt opinionsarbete. Tidigare besvarade remisser finns här

Läs mer under Frågor vi driver.

Besvarade remisser under 2020

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig Birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Tel: 08 723 50 42