Remisser

Apotekarsocieteten är remissinstans inom läkemedelsområdet och besvarar remisser från departement, myndigheter mm.

Detta är ett viktigt sätt att påverka utvecklingen inom läkemedelsområdet. Förutom att besvara remisser arbetar vi även direkt mot myndigheter och departement i vårt opinionsarbete. Tidigare besvarade remisser finns här

Läs mer under Frågor vi driver.

Besvarade remisser under 2020

2020-11-13 Apotekarsocietetens remissvar avseende ”Förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination av sjukdomen covid-19 och föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden om hantering av smittförande avfall i hälso- och sjukvården”. Dnr 4.1-31255/2020. 

2020-11-06 Apotekarsocietetens remissvar kring ”Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter”. Dnr S2020/05621/FS.

2020-08-31 Apotekarsocietetens remissvar avseende ”Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsservice”. Dnr S2020/04834/FS

2020-08-21 Apotekarsocietetens remissvar kring ”God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem” DnrS2020/0241/FS

2020-08-10 Apotekarsocietetens remissvar kring ”Delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitiskt inriktning”. Dnr S2020/02826/FS

2020-06-16 Remissvar Apotekarsocieteten ändring HSLF_FS2019_32 utlämning lm övergångsregler 3_1_1_2020_052245

2020-06-09 Remissvar Apotekarsocieteten SIS_19805 HB370 Anestesi_och respiratorutr

2020-05-27 Apotekarsocietetens remiss svar PM proportionalitetsprövning yrkeskvalifikationer DnrUD2020_04337_HI

2020-05-27 Apotekarsocietetens remiss svar PM dröjsmålstalan yrkeskvalifikationer DnrUD2020_04338_HI

2020-05-19 Apotekarsocietetens remiss svar Dnr 3.1.1_2020_037202

2020-05-18 Apotekarsocietetens remiss svar Tillf föreskr omförd mellan apotek dnr3.1.1_2020_032967

2020-05-12 Apotekarsocietetens svar remiss dnr 3.1.1_2020_037937

2020-04-27 Svarsblankett_Remiss19605_prENISO15223-1_Apotekarsocieteten 20200427

2020-04-08 Dnr S2020_00051_FS_Socialdepartementet_Apotekarsocietetens remissvar Anpassningar EU förordning medicinteknik del 2

2020-03-30 Dnr 2019_06014 Apotekarsocietetens remissvar Förslag avgifter för tillstånd att driva öppenvårdsapotek samt upphävande av TLVFS 2014_5

2020-03-27 Apotekarsocietetens remissvar Dnr 3.1.1_2020_025536 (LVFS 201110)

2020-03-18 Apotekarsocietetens remiss svar ang förslag nya regler läkarnas ST_BT och AT Dnr 4.1-6870_2020

2020-02-12 Apotekarsocietetens remissvar Dnr 2521_2019 ändring TLV föreskr prissättning utbyte 20200213

2020-02-03 Apotekarsocietetens remissvar dnr S2019_01024_FS Justering av avgifter narkotika

2020-01-16 Apotekarsocietetens remissvar 18 nya ämnen LVFS 201110 förteckning över narkotika

2020-01-13 Apotekarsocietetens remissvar Digifysiskt vårdval

Kontakt

Karin Meyer
VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Tel: 08 723 50 61