Aktuell forskning inom sjukvårdsfarmaci

En seminarieserie i tre delar där forskare och projektledare kommer att presentera sina pågående eller nyss avslutade projekt.