Regulatory Affairs

Styrelse

Ordförande – Alexandra Palmqvist, Mylan AB, alexandra.palmqvist@mylan.se
Ledamot – Marianne Andersson, AstraZeneca R&D, marianne.andersson@astrazeneca.com
Ledamot – Eva Ågren, McNeil AB, eagren@its.jnj.com
Ledamot – Ifeoma Asiegbu, , MSD (Sweden) AB, ifeoma.asiegbu@merck.com
Ledamot – Helena Björkman, Pharma Relations AB, helena.bjorkman@pharmarelations.se
Ledamot – Sofia Pedersen, Trimb Healthcare AB, pedersen.sofia@gmail.com
Ledamot – Celia Rosenberg, Moberg Pharma AB, celia.rosenberg@mobergpharma.se
Ledamot – Cecilia Yhrefors, Pfizer AB, cecilia.yhrefors@pfizer.com
Ledamot – Henrik Fant, Scientific Solutions Scandinavia AB, henrik.fant@gmail.com

Adjungerad – Anna Lundin, Läkemedelsakademin, anna.lundin@lakemedelsakademin.se

Valberedning

Sammankallande – Lisa Lindholm, Ipsen AB, lisa.lindholm01@gmail.com
Ledamot – Nora Sjödin, BioArctic AB, Nora.Sjodin@bioarctic.se
Ledamot – Linda Briones Rosenquist, Scientific Solutions, liolsson@hotmail.se

Kontakt

Ordförande: Alexandra Palmqvist alexandra.palmqvist@mylan.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
7 apr
2020
apr
07
INSTÄLLD! Inspirerande föreläsning om psoriasis
Västra kretsen
INSTÄLLDVästra kretsen
18 apr
2020
apr
18
INSTÄLLD! Besök till Skogsbackens ost
Norra Mälarkretsen
INSTÄLLDNorra Mälarkretsen
28 apr
2020
apr
28
INSTÄLLD! Användning av CAR T-celler och andra ATMP på Karolinska Universitetssjukhuset – ÖREBRO
Närkes-Värmlands krets
INSTÄLLDNärkes-Värmlands krets