Öppenvårdsfarmaci

Styrelse

Ordförande – Carin Svensson, carin-x@telia.com
Carin blev apotekare 1975 och har arbetet i huvudsak på apotek som informationsapotekare och 35 år som apotekschef. Har gått ett stort antal fortbildningar i bl.a USA, Kanada och Tyskland och även varit farmacichef på Kronans Droghandel några år och jobbar fortvarande på apotek eftersom det är så roligt och stimulerande. Har varit ordförande för Sveriges Farmaceuter i 2 omgångar och även tidigare varit ordförande för Öppenvårdssektionen, och alltid arbetat för att sätta oss öppenvårdsfarmaceuter på kartan. Vi kan utifrån vår kunskap och kompetens stötta hälso- och sjukvården, men det gäller att visa varje dag i vårt arbete hur vi kan hjälpa till. Många länder i världen har kommit betydligt längre på den resan, så det finns en hel del att lära internationellt. Har alltid haft ett stort djurintresse och deltog bl.a. i Apoteket AB:s uppbyggnad av djurverksamheten. Har varit med i sektionen Läkemedel för Djur och även varit ordförande där.

Ledamot – Frida Rosberg, frida_rosberg@hotmail.com
Frida har arbetat som farmaceut (receptarie) på Apotek Hjärtat i 5 år och är nu även apotekare sedan 2018. Frida har också en utbildningsbakgrund inom molekylärbiologi.

Ledamot – Jenny Julin, jenny.julin@kronansapotek.se
Jenny tog sin Apotekarexamen 2008 och har sedan dess jobbat med utbildning/kommunikation, LMA, lageransvarig, egenvårdsansvarig på både stora och små öppenvårdsapotek på olika ställen i landet. I dagsläget jobbar hon på en-persons apotek, Kronans Apotek Lisebergs Vårdcentral.

Ledamot – Erika Larsson, erika.larsson69@gmail.com

Ledamot – Leith Yassir, leith.yassir@hotmail.com

Ledamot – Caroline Baskin, baskincaroline@gmail.com

Ledamot – Fredrik Malmqvist, fredrik.malmqvist@bayer.com

Ledamot – Karin Svensberg, karin.svensberg@farmaci.uu.se

Ledamot – Erika Andersson, erika.km.andersson@gmail.com

Adjungerad –  Katarina Bodin, katarina.bodin@lakemedelsakademin.se

Valberedning

Sammankallande – Paulo Mukooza,  Paulo@mukooza.com

Ledamot – Andy Wallman andy.wallman@umu.se
Andy är disputerad apotekare, lektor i samhällsfarmaci vid Umeå universitet och har tidigare varit ordförande i sektionen för öppenvårdsfarmaci.

Ledamot – Anna Montgomery, anna.montgomery@telia.com

Suppleant – Elisabeth Helgesson, elisabeth.helgesson@kronansapotek.se
Elisabeth är apotekare på Kronans Apotek och adjungerad adjunkt vid Umeå universitet.

Kontakt

Ordförande: Carin Svensson, carin-x@telia.com

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
1 sep
2021
sep
01
Jubileum – Apotekarsocieteten 50 år! Wallingatan 26 A
Stockholm
1 sep
2021
sep
01
Jubileum – Apotekarsocieteten 50 år! Online
Online
16 sep
2021
sep
16
IF:s stiftelses 50-årsjubileum, Online
Online