Öppenvårdsfarmaci

Styrelse

Ordförande – Paulo Mukooza, paulo.mukooza@apotekarsocieteten.se
Paulo är apotekare med bred erfarenhet från apoteksbranschen som apotekschef och senast som regionchef för Kronans Apotek. Tidigare Universitetsadjunkt inom fördjupad farmakoterapi, entreprenörskap samt huvudansvarig klinisk forskare inom neuropatisk smärta. Jobbar idag som Global Marknad- och Försäljningsdirektör för IA.

Ledamot – Louise Skalin, louise.skalin@apoteket.se
Louise jobbar som chefsfarmaceut på Apoteket AB och ansvarar för att förbättra interna processer och rutiner för att kunderna ska få bästa hjälp med sina recept- och egenvårdsärenden. Hon har jobbat länge på apotek i olika roller, som utbildningsledare, LMA och apotekschef både före och efter omregleringen.

Ledamot – Frida Rosberg, frida_rosberg@hotmail.com
Frida har arbetat som farmaceut (receptarie) på Apotek Hjärtat i 5 år och är nu även apotekare sedan 2018. Frida har också en utbildningsbakgrund inom molekylärbiologi.

Ledamot – Jenny Julin, jenny.julin@kronansapotek.se
Jenny tog sin Apotekarexamen 2008 och har sedan dess jobbat med utbildning/kommunikation, LMA, lageransvarig, egenvårdsansvarig på både stora och små öppenvårdsapotek på olika ställen i landet. I dagsläget jobbar hon på en-persons apotek, Kronans Apotek Lisebergs Vårdcentral.

Ledamot – Erika Larsson, erika.larsson69@gmail.com

Ledamot – Anna Diamantis, anna@getdevoted.se
Anna är receptarie och har jobbat länge i apoteksbranschen i olika roller som farmaceut, kvalitetsstöd och chefsfarmaceut med ansvar för kundmötet. Idag är hon egen företagare och jobbar med utbildning, konsultuppdrag och bemanning inom apoteksbranschen.

Ledamot – Clary Holtendal, clary.holtendal@telia.com
Clary är apotekare och har erfarenhet från läkemedelsindustri, myndighet, fackförbund och apotek. På apotek har hon jobbat i drift på olika typer av apotek i storstad och i småstad före och efter omregleringen. Samt arbetat som läkemedelsansvarig farmaceut och apotekschef. Nu jobbar hon med kvalitetsfrågor på Kronans Apotek i kombination med ett uppdrag på Sveriges Apoteksförening med implementerandet av Nationella läkemedelslistan på apotek.

Ledamot – Dylan Garamani, karvan.ghahramani@gmail.com 
Dylan är farmaceutstudent och verksam inom Apoteksgruppen

Adjungerad – Maria Mårfält, maria.marfalt@lakemedelsakademin.se

Valberedning

Sammankallande – Andy Wallman andy.wallman@umu.se
Andy är disputerad apotekare, lektor i samhällsfarmaci vid Umeå universitet och har tidigare varit ordförande i sektionen för öppenvårdsfarmaci.

Ledamot – Elisabeth Helgesson elisabeth.helgesson@kronansapotek.se
Elisabeth är apotekare på Kronans Apotek och adjungerad adjunkt vid Umeå universitet.

Ledamot – Robert Svanström robert.svanstrom@bayer.com
Robert är apotekare och tidigare chefsfarmaceut vid Sveriges Apoteksförening, numera verksam på Bayer AB

Suppleant – Anna Montgomery, anna.montgomery@telia.com

Kontakt

Ordförande: Paulo Mukooza, mailto:paulo.mukooza@apotekarsocieteten.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter