Kliniska studier

Styrelse

Ordförande – Karin Leire, Director Clinical Research, Permobil,  karin.leire@gmail.com Karin Leire är biomedicinare från Uppsala som arbetat med klinisk prövning sedan 2004. Initialt som CRA och sedermera som svensk/nordisk projektledare för globala läkemedelsstudier i fas II – fas IV. Innehar diplom i klinisk prövning från 2009. Hon är anställd av Permobil och sitter på företagets Stockholmskontor där hon idag är övergripande ansvarig för företagets kliniska forskning.

Ledamot – Ingegerd Dalfelt är sedan 2017 ägare till Dalfelt Clinical Trials Consultancy AB, och arbetar som konsult med bl.a. projektledning, undervisning, mentorskap och rådgivning inom klinisk läkemedelsprövning.
Ingegerd har idag mer än 25 års klinisk prövningserfarenhet, först som studiekoordinator vid allergikliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund, därefter som Clinical Study Coordinator vid Pharmacia & Upjohn, totalt 20 års erfarenhet från CRO-branschen, som Clinical Team Leader, Global Clinical Project Manager och Senior Manager Clinical Operations.
Ingegerd har under 10 år byggt upp PRA Health Sciences i Norden, öppnat kontor i Lund och varit huvudansvarig för verksamheten inom Clinical Operations, med övergripande ansvar för personalledning/-utveckling, utbildning, kvalitetssäkring och audit/inspection readiness.
Ingegerd, som under tre år har varit ledamot i Vetenskapsrådets kommitté för kliniska studier i Sverige, har ett brinnande intresse för att förenkla processer inom klinisk prövning och är i grunden legitimerad sjuksköterska, specialutbildad distriktssköterska, med erfarenhet inom neurologi, psykiatri och distriktssjukvård.

Ledamot – Marja-Liisa Lammi Tavelin är legitimerad apotekare och arbetar på Västerbottens läns landsting, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, som sektionsledare och projektkoordinator på Clinical Trial Unit. Hon är även processkoordinator för Forum Norr, regional nod inom Kliniska Studier Sverige. Marja-Liisa har arbetat med kliniska prövningar, projektledning, personalledning, Regulatory Affairs, kvalitetssäkring inom läkemedelstillverkning (deputy-QP) och Drug Safety (QPPV) vid läkemedelsföretag, biotech -bolag och inom CRO sedan 1998. Marja-Liisa blev invald i styrelsen för sektion för kliniska studier 2014.

Ledamot – Suzanne Kilany arbetar idag som Medical Science Advisor, på Astellas Pharma A/S i Danmark. Suzanne har en bakgrund som onkologisköterska och vårdlärare. Suzanne har arbetat med kliniska prövningar sedan 1989, alltifrån fas I till fas IV inom läkemedel och medicinteknik. Suzanne har erfarenhet från olika positioner alltifrån globala läkemedelsföretag, biotech och CRO branschen.

Ledamot – Fredrik Hansson, har sedan 2017 tjänsten som Director Biometrics på CTC AB i Uppsala. Fredrik har sedan 1987 arbetat med design och utvärdering av kliniska, pre-kliniska studier och forskningsprogram inom läkemedelsutveckling. Han har erfarenhet både från industrin och från CRO branschen. Inom CRO branschen har Fredrik ägt och varit i ledande positioner i olika företag sedan 1996.

Ledamot – Tina Wolmeryd, utbildad sjuksköterska. Började arbeta med kliniska prövningar som forskningssjuksköterska på Kardiologen på Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 1988. Jobbar sedan 2001 som monitor av akademiska studier och sedan 2013 även som projektledare. Sedan 10 år tillbaka anställd på Kardiologens forskningsenhet, Sahlgrenska Universitetssjukhus. Är även med i arbetsgruppen i Kliniska prövningar Västra Götaland (KPVG)

Ledamot – Louise Lunt , läkemedelsinspektör GCP vid Läkemedelsverket. Louise är legitimerad apotekare och har arbetat med kliniska prövningar och GCP sedan 2003. Har från de åren erfarenhet från CRO-företag av arbete med studier i tidig fas, och från landsting/region med stöd till akademiska prövare.  Louise har även arbetat som utbildningsledare ansvarig för fort-och vidareutbildningar för yrkesverksamma inom kliniska prövningar.

Ledamot – Anna Christiansson, Sjukhusapoteket, Västra Götalandsregionen. Anna Christiansson är legitimerad apotekare och arbetar inom Västra Götalandsregionen på Sjukhusapoteket VGR. Anna är funktionsansvarig för kliniska prövningar inom sjukhusapoteket VGR. Anna är aktiv medlem i arbetsgruppen inom det lokala nätverket i Göteborg, Klinisk prövning i Västra Götaland (KPVG). Se Annas bakgrund på LinkedIn.

Ledamot – Erik Rein-Hedin är legitimerad läkare och arbetar sedan 2016 på CTC Clinical Trial Consultants AB. Erik har medverkat som huvud- eller medprövare i ett 50-tal kliniska prövningar. Främst arbetar han med läkemedelsprövningar i tidig fas inklusive First-in-Human-studier, men har som prövare erfarenhet av studier från fas 1 till fas 4, medicintekniska produkter och functional food.

Ledamot  Sara Zarjam, Jansen-Cilag. Sara är legitimerad apotekare och arbetar som Site Manager på Janssen-Cilag. Hon har arbetat med kliniska prövningar sedan 2011 och har erfarenhet av studier inom flertalet terapiområden och faser. Sara har både erfarenhet från CRO-företag och från industrin.

Ledamot – Sabine Lindén, bakgrund som legitimerad sjuksköterska där hon jobbade mest inom intensivvården och med forskning. Hon vidareutbildade sig även till sociolog med inriktning hälso- och sjukvård inklusive policy. Sin magisterexamen kompletterade hon med en utbildning i Austin, Texas kring medicinsk forskning och ett program inom public administration (international) i Hobart, Australien. Senaste 15 åren har hon jobbat mycket internationellt med olika forskningsprojekt i Europa, USA och Australien. Hennes nuvarande anställning är på kansliet för kliniska prövningar, FoU avdelningen Akademiska sjukhuset i Uppsala, där hon bl a är samordnare för forskningssjuksköterska nätverket FOSA

Ledamot – Mari Westin, mari.westin@novartis.com

Adjungerad – Samira Mobarke, Utbildningsledare, Läkemedelsakademin, Stockholm, samira.mobarke@lakemedelsakademin.se

Valberedning

Sammankallande – Terése Brunsell, projektledare, Karolinska Trial Alliance

Ledamot – Anders Hellgren, GCP rådgivare, Hellgren GCP Consulting

Ledamot – Eva Adås

Kontakt

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
19 okt
2021
okt
19
Professor Christel Bergström tilldelas Källrotstipendiet, online
Online
28 okt
2021
okt
28
Årsmöte 2021 Östra kretsen
Östra kretsen
LinköpingÖstra kretsen
11 nov
2021
nov
11
Hur påverkades vi under COVID-19
Kliniska studier
DigitaltKliniska studier