Kliniska studier

Styrelse

Ordförande – Fredrik Hansson,

Ledamot – Ingegerd Dalfelt, Sr. Regulatory and Clinical Advisor/Project Director är sedan 2017 ägare till Dalfelt Clinical Trials Consultancy AB,
arbetar som konsult med bl.a. undervisning, mentorskap och rådgivning inom klinisk läkemedelsprövning.
Ingegerd har idag c:a 30 års erfarenhet från arbete med kliniska prövningar, i många olika roller, inom både läkemedelsindustrin och
CRO-branschen.  Bl.a. byggde Ingegerd under 10 år upp PRA Health Sciences (numera ICON) verksamhet i Norden och hon var under tre år ledamot i
Vetenskapsrådets kommitté för kliniska studier i Sverige.
Ingegerd blev 2015 invald i styrelsen för Apotekarsocietetens sektion för
kliniska studier.

Ledamot – Marja-Liisa Lammi Tavelin är legitimerad apotekare och arbetar på Västerbottens läns landsting, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, som sektionsledare och projektkoordinator på Clinical Trial Unit. Hon är även processkoordinator för Forum Norr, regional nod inom Kliniska Studier Sverige. Marja-Liisa har arbetat med kliniska prövningar, projektledning, personalledning, Regulatory Affairs, kvalitetssäkring inom läkemedelstillverkning (deputy-QP) och Drug Safety (QPPV) vid läkemedelsföretag, biotech -bolag och inom CRO sedan 1998. Marja-Liisa blev invald i styrelsen för sektion för kliniska studier 2014.

Ledamot – Suzanne Kilany arbetar idag som Medical Science Advisor, på Astellas Pharma A/S i Danmark. Suzanne har en bakgrund som onkologisköterska och vårdlärare. Suzanne har arbetat med kliniska prövningar sedan 1989, alltifrån fas I till fas IV inom läkemedel och medicinteknik. Suzanne har erfarenhet från olika positioner alltifrån globala läkemedelsföretag, biotech och CRO branschen.

Ledamot – Fredrik Hansson, har sedan 2017 tjänsten som Director Biometrics på CTC AB i Uppsala. Fredrik har sedan 1987 arbetat med design och utvärdering av kliniska, pre-kliniska studier och forskningsprogram inom läkemedelsutveckling. Han har erfarenhet både från industrin och från CRO branschen. Inom CRO branschen har Fredrik ägt och varit i ledande positioner i olika företag sedan 1996.

Ledamot – Tina Wolmeryd, utbildad sjuksköterska. Började arbeta med kliniska prövningar som forskningssjuksköterska på Kardiologen på Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 1988. Jobbar sedan 2001 som monitor av akademiska studier och sedan 2013 även som projektledare. Sedan 10 år tillbaka anställd på Kardiologens forskningsenhet, Sahlgrenska Universitetssjukhus. Är även med i arbetsgruppen i Kliniska prövningar Västra Götaland (KPVG)

Ledamot – Louise Lunt , läkemedelsinspektör GCP vid Läkemedelsverket. Louise är legitimerad apotekare och har arbetat med kliniska prövningar och GCP sedan 2003. Har från de åren erfarenhet från CRO-företag av arbete med studier i tidig fas, och från landsting/region med stöd till akademiska prövare.  Louise har även arbetat som utbildningsledare ansvarig för fort-och vidareutbildningar för yrkesverksamma inom kliniska prövningar.

Ledamot – Anna Christiansson, Quality Lead Advisor, Astra Zeneca, är legitimerad apotekare och har arbetat med kliniska prövningar sedan 2009. Anna har arbetat inom både hälso- och sjukvården och industri med distribution, kvalitetssäkring och tillverkning av prövningsläkemedel. För närvarande är Anna anställd inom Development Quality på Astra Zeneca i Göteborg. Anna är aktiv medlem i arbetsgruppen inom det lokala nätverket i Göteborg, Klinisk prövning i Västra Götaland (KPVG)  Se Annas bakgrund på LinkedIn.

Ledamot – Erik Rein-Hedin är legitimerad läkare och arbetar med att planera och genomföra kliniska prövningar på CTC Clinical Trial Consultants AB. Han har varit verksam som huvud- och medprövare i studier med olika typer av produkter i alla faser, men arbetar främst med läkemedelsprövningar i tidig fas. Erik är också doktorand vid Uppsala universitet där han forskar om design och genomförande av tidiga studier, med särskilt fokus på friska, frivilliga forskningspersoner.

Ledamot – Sabine Lindén, bakgrund som legitimerad sjuksköterska där hon jobbade mest inom intensivvården och med forskning. Hon vidareutbildade sig även till sociolog med inriktning hälso- och sjukvård inklusive policy. Sin magisterexamen kompletterade hon med en utbildning i Austin, Texas kring medicinsk forskning och ett program inom public administration (international) i Hobart, Australien. Senaste 15 åren har hon jobbat mycket internationellt med olika forskningsprojekt i Europa, USA och Australien. Hennes nuvarande anställning är på kansliet för kliniska prövningar, FoU avdelningen Akademiska sjukhuset i Uppsala, där hon bl a är samordnare för forskningssjuksköterska nätverket FOSA

Ledamot – Mari Westin, mari.westin@novartis.com

Adjungerad – Samira Mobarke, Utbildningsledare, Läkemedelsakademin, Stockholm, samira.mobarke@lakemedelsakademin.se

Valberedning

Sammankallande – Terése Brunsell, projektledare, Karolinska Trial Alliance

Ledamot – Catharina Östberg

Ledamot – Eva Adås

Kontakt

Fredrik Hansson

fredrik.hansson@ctc-ab.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
21 jan
2022
jan
21
Nya vacciner mot covid-19 på väg – om vad vi har lärt och aktuell forskning
Online
31 jan
2022
jan
31
Farmakologiska behandlingsmöjligheter vid benigna urologiska sjukdomstillstånd
Västra kretsen
OnlineVästra kretsen
1 feb
2022
feb
01
Nukleotidläkemedel – och fokus på de regulatoriska aspekterna
Läkemedelsformulering
OnlineLäkemedelsformulering