Kliniska studier

Prövningen

Här hittar du det senaste numret av medlemstidningen Prövningen.

Prövningen 2 september

Medlemstidningen Prövningen kommer ut med 3-4 nummer per år. För att ta del av tidigare nummer behöver du vara inloggad.

Är du medlem så får du tillgång till medlemssidorna med bl a samtliga nummer av Prövningen fr o m 2002! Bli medlem

Prövningen

www.apotekarsocieteten.se/sektionerkretsar/sektioner/klinisk-provning/provningen/

Tillhandahålls av: Apotekarsocieteten

Ansvarig utgivare: Teresa Matérn

Kontakt

Fredrik Hansson
fredrik.hansson@ctc-ab.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
3 okt
2022
okt
03
Joint Meeting- European DMPK meeting
Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism
3Amsterdam, NetherlandsFarmakokinetik och läkemedelsmetabolism
6 okt
2022
okt
06
Kan vi riva hindren för nya betalningsmodeller för ATMP?
Stockholm
6 okt
2022
okt
06
Via Zoom, Kan vi riva hindren för nya betalningsmodeller för ATMP?
Online