Farmakognosi

Styrelse

Ordförande – Camilla Eriksson, Uppsala Universitet, camilla.eriksson@fkog.uu.se

Ledamot – Sonny Larsson, Giftinformationscentralen, sonny.larsson.phd@gmail.com
Ledamot – Erik Jacobsson, Uppsala Universitet, erik.jacobsson@fkog.uu.se
Ledamot – Nils-Otto Ahnfelt, nilsotto.ahnfelt@gmail.com
Ledamot – Håkan Andersson, hakan.andersson@ki.se
Ledamot – Ulf Göransson, Uppsala Universitet, ulf.goransson@fkog.uu.se
Ledamot – Luke Robertson, luke.robertson@farmbio.uu.se

Adjungerad – Kristina Jern, kristina.jern@apotekarsocieteten.se

Valberedning

Sammankallande – Lars Bohlin, Uppsala Universitet, lars.bohlin@fkog.uu.se
Ledamot – Erika Svedlund, Läkemedelsverket, erika.svedlund@me.com
Ledamot – Robert Burman, Läkemedelsverket, rob.burman@gmail.com

Kontakt

Ordförande: Camilla Eriksson, Uppsala Universitet, camilla.eriksson@fkog.uu.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
8 dec
2022
dec
08
Närkes-Värmlands krets inbjuder till föredrag om farmakogenetik och julbord
Närkes-Värmlands krets
Örebro kl. 18.30Närkes-Värmlands krets
8 dec
2022
dec
08
Glöggmingel!
Stockholmskretsen
StockholmStockholmskretsen
11 dec
2022
dec
11
Via zoom – Om Brunnsdrickande under tidigmodern tid i Frankrike, Tyskland och Medevi Brunn
Farmaci- och läkemedelshistoria
DigitaltFarmaci- och läkemedelshistoria