Farmakognosi

Styrelse

Ordförande – Robert Burman, Läkemedelsverket, robert.burman@mpa.se
Sekreterare – Camilla Eriksson, Uppsala Universitet, camilla.eriksson@fkog.uu.se
Ledamot – Johan Olsson, Trial Forum Support
Ledamot – Sonny Larsson, Giftinformationscentralen, sonny.larsson.phd@gmail.com
Ledamot – Per Stenqvist, Actavis, perstq@hotmail.com
Ledamot – Erik Jacobsson, Uppsala Universitet, erik.jacobsson@fkog.uu.se

Valberedning

Sammankallande – Lars Bohlin, Uppsala Universitet
Ledamot – Erika Svedlund, Läkemedelsverket
Ledamot – Ulf Göransson, Uppsala Universitet

Kontakt

Robert Burman
Läkemedelsverket, Uppsala
robert.burman@mpa.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
16 okt 2018okt
16
2018 Joint Meeting- European DMPK meeting
Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism
2GöteborgFarmakokinetik och läkemedelsmetabolism
18 okt 2018okt
18
Tema Medicinteknik: MDR-spöket – Hur gör jag nu? Vad är egentligen nytt?
Medicinteknik
LundMedicinteknik
19 okt 2018okt
19
Stockholm Uppsala Pharmacometrics (SUP)
Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism
1StockholmFarmakokinetik och läkemedelsmetabolism

Se fler →