Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria

Styrelse

Ordförande – Farm.dr Anders Cronlund, Stockholm
Vice ordförande – Apotekare Bo Ohlson, Saltsjöbaden
Sekreterare – Apotekare Ola Flink, Stockholm
Ledamot – Farm. dr Nils-Otto Ahnfelt, Uppsala
Ledamot – Apotekare Thony Björk, Uppsala, Uppsala
Ledamot – Apotekare Claes Wallén, Linköping
Suppleant – Apotekare Martin Svensson

Hedersledamöter

Hedersledamot – Farm dr. Björn Lindeke, Bromma
Hedersledamot – Apotekare Margareta Härdelius, Canada
Hedersledamot – Tekn.dr Jan Trofast, Lund
Hedersledamot – Farm.kand. Gunnel Wallin, Stockholm
Hedersledamot – Farm.dr h.c. Leif H. Eklund, Stockholm
Hedersledamot – Apotekare Ingegerd Agenäs, Djursholm
Hedersledamot – Farm.dr Jan-Olof Brånstad, Tullinge

Valberedning

Sammankallande – Farm.dr Björn Lindeke
Ledamot – Apotekare Per Boström, Bromma
Ledamot – Receptarie Alice Hörnell, StockholmRedaktör för ”Unicornis” –  Farm. dr Nils-Otto Ahnfelt, Uppsala

Kontakt

Anders Cronlund, Ordförande
historiker@apotekarsocieteten.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
22 jan 2019jan
22
Ett europeiskt perspektiv på strukturerad läkemedelsinformation – hur påverkar det oss?
Läkemedelsinformation
StockholmLäkemedelsinformation
30 jan 2019jan
30
Kombinationsprodukter – det bästa av två världar
Regulatory Affairs
StockholmRegulatory Affairs
31 jan 2019jan
31
Kombinationsprodukter – det bästa av två världar
Regulatory Affairs
MalmöRegulatory Affairs

Se fler →