Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria

Styrelse

Ordförande – Farm.dr Anders Cronlund, Stockholm
Vice ordförande – Apotekare Bo Ohlson, Saltsjöbaden
Sekreterare – Apotekare Ola Flink, Stockholm
Ledamot – Farm. dr Nils-Otto Ahnfelt, Uppsala
Ledamot – Apotekare Thony Björk, Uppsala
Ledamot – Apotekare Claes Wallén, Linköping
Suppleant – Apotekare Martin Svensson

Hedersledamöter

Hedersledamot – Farm dr. Björn Lindeke, Bromma
Hedersledamot – Apotekare Margareta Härdelius, Canada
Hedersledamot – Tekn.dr Jan Trofast, Lund
Hedersledamot – Farm.kand. Gunnel Wallin, Stockholm
Hedersledamot – Farm.dr h.c. Leif H. Eklund, Stockholm
Hedersledamot – Apotekare Ingegerd Agenäs, Djursholm
Hedersledamot – Farm.dr Jan-Olof Brånstad, Tullinge

Valberedning

Sammankallande – Farm.dr Björn Lindeke
Ledamot – Apotekare Per Boström, Bromma
Ledamot – Receptarie Alice Hörnell, StockholmRedaktör för ”Unicornis” –  Farm. dr Nils-Otto Ahnfelt, Uppsala

Kontakt

Anders Cronlund, Ordförande
historiker@apotekarsocieteten.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
15 feb
2019
feb
15
Biobankslagens uppdateringar from 1 januari 2019
Kliniska studier
ONLINEKliniska studier
19 mar
2019
mar
19
Läkemedel och den palliativa medicinen
Stockholmskretsen
StockholmStockholmskretsen
20 mar
2019
mar
20
After work med Apotekarsocietetens sydöstra krets
Sydöstra kretsen
Sydöstra kretsen