Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria

Styrelse

Ordförande – Farm. dr Nils-Otto Ahnfelt, Uppsala

Ledamot – Apotekare Bo Ohlson, Saltsjöbaden
Ledamot – Apotekare Ola Flink, Stockholm
Ledamot – Apotekare Sirkka-Liisa Westerholm
Ledamot– Apotekare Thony Björk, Uppsala
Ledamot – Apotekare Claes Wallén, Linköping

Suppleant – Apotekare Martin Svensson

Hedersledamöter

Hedersledamot – Farm dr. Björn Lindeke, Bromma
Hedersledamot – Apotekare Margareta Härdelius, Canada
Hedersledamot – Tekn.dr Jan Trofast, Lund
Hedersledamot – Farm.kand. Gunnel Wallin, Stockholm
Hedersledamot – Farm.dr h.c. Leif H. Eklund, Stockholm
Hedersledamot – Apotekare Ingegerd Agenäs, Djursholm
Hedersledamot – Farm.dr Jan-Olof Brånstad, Tullinge

Valberedning

Sammankallande – Apotekare Birgitta Davidsson, Stockholm
Ledamot valberedningen– Apotekare Per Boström, Bromma
Ledamot valberedningen – Receptarie Alice Hörnell, StockholmRedaktör för ”Unicornis” –  Farm. dr Nils-Otto Ahnfelt, Uppsala

Kontakt

Nils-Otto Ahnfelt Ordförande

nilsotto.ahnfelt@gmail.com

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
20 nov
2019
nov
20
INSTÄLLD! Digitala specialistkliniker – vad är det? (Online)
Läkemedelsinformation
ONLINELäkemedelsinformation
20 nov
2019
nov
20
Årsmöte för Västra kretsen med tillhörande seminarium om Service- och signalhundar
Västra kretsen
GöteborgVästra kretsen
20 nov
2019
nov
20
INSTÄLLD! Digitala specialistkliniker – vad är det?
Läkemedelsinformation
StockholmLäkemedelsinformation