Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria

Årsmöte 2021

Årsmöteskallelse Farmacihistoria 2021

Verksamhetsberättelse 2021 Farmaci- och läkemedelshistoria

Förslag val årsmöte 2021 Sektion Farmaci-och Läkemedelshistoria

Verksamhetsplan och budget Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria 2020-2021

Årsmötesprotokoll Farmaci- och läkemedelshistoria

Styrelsemöte i Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria

Kontakt

Nils-Otto Ahnfelt, Ordförande

nilsotto.ahnfelt@gmail.com

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
21 jan
2022
jan
21
Nya vacciner mot covid-19 på väg – om vad vi har lärt och aktuell forskning.
Online
31 jan
2022
jan
31
Farmakologiska behandlingsmöjligheter vid benigna urologiska sjukdomstillstånd
Västra kretsen
OnlineVästra kretsen
1 feb
2022
feb
01
Nukleotidläkemedel – och fokus på de regulatoriska aspekterna
Läkemedelsformulering
OnlineLäkemedelsformulering