Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria

Årsmöte 2020

Årsmöteskallelse Farmacihistoria 2020-11-15-2020-11-29

Verksamhetsberättelse 2020 Farmhistoria

Valberedningens förslag av styrelse 2021

Verksamhetsplan och budget Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria 2020-2021

Årsmötesprotokoll Farmaci- och läkemedelshistoria

Styrelsemöte i Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria

Kontakt

Nils-Otto Ahnfelt, Ordförande

nilsotto.ahnfelt@gmail.com

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
1 sep
2021
sep
01
Jubileum – Apotekarsocieteten 50 år! Wallingatan 26 A
Stockholm
1 sep
2021
sep
01
Jubileum – Apotekarsocieteten 50 år! Online
Online
16 sep
2021
sep
16
IF:s stiftelses 50-årsjubileum, Online
Online