Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria

Årsmöte 2020

Årsmöteskallelse Farmacihistoria 2020-11-15-2020-11-29

Verksamhetsberättelse 2020 Farmhistoria

Valberedningens förslag av styrelse 2021

Verksamhetsplan och budget Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria 2020-2021

Farmaci- och läkemedelshistoria Protokoll från årsmöte

Styrelsemöte i Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria

Kontakt

Nils-Otto Ahnfelt, Ordförande

nilsotto.ahnfelt@gmail.com

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter