Stockholmskretsen

Styrelse

Ordförande – Claes Jagensjö, claes.jagensjo@apotekarsocieteten.se
Vice ordförande – Jessica Ridell, jessica.ridell@gmail.com
Sekreterare– Hanna Justad, hjustad@hotmail.com
Ledamot – Erika Larsson, erika.larsson69@gmail.com
Ledamot – Birgitta Elfsson, birgitta.elfsson@sll.se
Ledamot – Maria Frick, m-aberg@hotmail.com
Ledamot – Ylva Askfors, yodelberg@hotmail.com
Adjungerad – Anna Eriksson, anna.eriksson@apotekstjanst.se

Valberedning

Sammankallande – Karin Inadsson, karin.inadsson@gmail.com
Ledamot – Anna Olsson, anna.ol@telia.com

Revisorer

Revisor– Per Boström, per.f.bostrom@bredband.net
Revisorssuppleant– Alice Hörnell, alice.hornell@telia.com

Kontakt

Claes Jagensjö, Ordförande

claes.jagensjo@apotekarsocieteten.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
1 sep
2021
sep
01
Jubileum – Apotekarsocieteten 50 år! Wallingatan 26 A
Stockholm
1 sep
2021
sep
01
Jubileum – Apotekarsocieteten 50 år! Online
Online
16 sep
2021
sep
16
IF:s stiftelses 50-årsjubileum, Online
Online