Stockholmskretsen

Styrelse

Ordförande – Claes Jagensjö, claes.jagensjo@apotekarsocieteten.se
Vice ordförande – Jessica Ridell, jessica.ridell@gmail.com
Sekreterare– Hanna Justad, hjustad@hotmail.com
Ledamot – Erika Larsson, erika.larsson69@gmail.com
Ledamot – Birgitta Elfsson, birgitta.elfsson@sll.se
Ledamot – Maria Frick, m-aberg@hotmail.com
Ledamot – Ylva Askfors, yodelberg@hotmail.com
Adjungerad – Anna Eriksson, anna.eriksson@apotekstjanst.se

Valberedning

Sammankallande – Karin Inadsson, karin.inadsson@gmail.com
Ledamot – Anna Olsson, anna.ol@telia.com

Revisorer

Revisor– Per Boström, per.f.bostrom@bredband.net
Revisorssuppleant– Alice Hörnell, alice.hornell@telia.com

Kontakt

Claes Jagensjö, Ordförande

claes.jagensjo@apotekarsocieteten.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
9 mar
2021
mar
09
Utan spaning – ingen aning!
Stockholmskretsen
OnlineStockholmskretsen
17 mar
2021
mar
17
Prediktion av läkemedelsabsorption – ett viktigt verktyg i läkemedelsutveckling
Läkemedelsformulering
OnlineLäkemedelsformulering
19 mar
2021
mar
19
Vaccinerna som räddar världen – Hur några av våra största läkemedelsbolag svarade på hotet i pandemins hetta
Läkemedelsinformation
ZoomLäkemedelsinformation