Stockholmskretsen

Styrelse

Ordförande – Claes Jagensjö, claes.jagensjo@apotekarsocieteten.se
Vice ordförande – Jessica Ridell, jessica.ridell@gmail.com
Sekreterare– Hanna Justad, hjustad@hotmail.com
Ledamot – Erika Larsson, erika.larsson69@gmail.com
Ledamot – Birgitta Elfsson, birgitta.elfsson@sll.se
Ledamot – Maria Frick, m-aberg@hotmail.com
Ledamot – Ylva Askfors, yodelberg@hotmail.com
Adjungerad – Anna Eriksson, anna.eriksson@apotekstjanst.se

Valberedning

Sammankallande – Karin Inadsson, karin.inadsson@gmail.com
Ledamot – Anna Olsson, anna.ol@telia.com

Revisorer

Revisor– Per Boström, per.f.bostrom@bredband.net
Revisorssuppleant– Alice Hörnell, alice.hornell@telia.com

Kontakt

Claes Jagensjö, Ordförande

claes.jagensjo@apotekarsocieteten.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
5 okt
2021
okt
05
Utmaning och etiska dilemman på apotek – konsten att våga göra rätt
Västgötakretsen
SkövdeVästgötakretsen
12 okt
2021
okt
12
Hur renas vårt vatten från läkemedelsrester?
Skånska kretsen
OnlineSkånska kretsen
19 okt
2021
okt
19
Inställd endast digitalt, Professor Christel Bergström tilldelas Källrotstipendiet, Wallingatan 26 A
Stockholm