Stockholmskretsen

Styrelse

Ordförande – Jessica Ridell, jessica.ridell@apotekarsocieteten.se
Ledamot – Anna Eriksson, Apotekstjänst, anna.eriksson@apotekstjanst.se
Ledamot – Claes Jagensjö, Jagensjö Pharma Consulting,  claes.jagensjo@telia.com
Ledamot – Anna Olsson, Infant Bacterial Therapeutics AB, anna.ol@telia.com
Ledamot – Erika Larsson, erika.larsson69@gmail.com
Ledamot – Hanna Justad, Stockholms Sjukhem, hjustad@hotmail.com
Ledamot – Birgitta Elfsson, Södersjukhuset AB, birgitta.elfsson@sll.se
Ledamot – Maria Frick, Praktikertjänst N.Ä.R.A., m-aberg@hotmail.com

Valberedning

Sammankallande – Karin Inadsson

Ledamot – Vakant

Kontakt

Ordförande: Jessica Ridell, jessicaa.r@live.com

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter