Stockholmskretsen

Stadgar för Stockholmskretsen

Beslutade av Apotekarsocietetens fullmäktige 20180910

Stadgar för Stockholmskretsen

Kontakt

Claes Jagensjö, Ordförande

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
8 feb
2023
feb
08
Varför använder patienter inte mediciner som ordinerats?
Stockholmskretsen
Digitalt via zoom kl. 19-20Stockholmskretsen
14 feb
2023
feb
14
OBS via Zoom! Vår största medicinska konflikt genom tiderna: Lex THX
Farmaci- och läkemedelshistoria
Digitalt kl.18.00Farmaci- och läkemedelshistoria
15 feb
2023
feb
15
Farmaceutiska tjänster på apotek – hur går det?
Digitalt kl. 8.15-9.00