Norra Mälarkretsen

Styrelse

Ordförande – Anna Joo, ordförande, jobbar på läkemedelsverket, jooanna4991@gmail.com
Ledamot – Sara Massena, vice ordförande, jobbar på TLV, sara.massena@mcb.uu.se
Ledamot – Bengt Persson, ekonomiansvarig, jobbar på Läkemedelsverket, mailto:bengt.persson@lakemedelsverket.se
Ledamot – Josefin Tjernberg, sekreterare, jobbar på Läkemedelsverket, josefine_tjernberg@hotmail.com
Ledamot – Linda Lindkvist Kjellin, jobbar på Svensk Dos, linda.lindkvist.kjellin@gmail.com
Ledamot – Camilla Ledin, jobbar på Läkemedelsverket, camillaledin1@gmail.com
Ledamot – Agnieszka Madej, jobbar på Apotea, agnieszka.madej.ua@gmail.com
Studeranderepresentant – Emma Ekström, studentledamot vald av FaS, e.ekstrom@hotmail.com
Studeranderepresentant – Setna Karimkhani, studentledamot vald av FaS, setnakarimkhani@gmail.com

Valberedning

Sammankallande – Elin Svedin
Ledamot – Sofie Schwan, Landstinget i Uppsala län, 
sofie@dumalis.se
Ledamot – Johanna Henriksnäs, Läkemedelsverket, johanna.henriksnas@gmail.com

Kontakt

Ordförande: Anna Joo, jooanna4991@gmail.com

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
29 maj
2019
maj
29
After work Närke-Värmlandskretsen
Närkes-Värmlands krets
ÖrebroNärkes-Värmlands krets
4 jun
2019
jun
04
Klok antibiotikabehandling av vanliga infektioner i öppenvård
Öppenvårdsfarmaci
StockholmÖppenvårdsfarmaci
4 jun
2019
jun
04
Klok antibiotikabehandling av vanliga infektioner i öppenvård
Öppenvårdsfarmaci
ONLINEÖppenvårdsfarmaci