Norra Mälarkretsen

Styrelse

Ordförande – Anna Joo, ordförande, jobbar på läkemedelsverket, jooanna4991@gmail.com
Ledamot – Sara Massena, vice ordförande, jobbar på TLV, sara.massena@mcb.uu.se
Ledamot – Bengt Persson, ekonomiansvarig, jobbar på Läkemedelsverket, mailto:bengt.persson@lakemedelsverket.se
Ledamot – Josefin Tjernberg, sekreterare, jobbar på Läkemedelsverket, josefine_tjernberg@hotmail.com
Ledamot – Linda Lindkvist Kjellin, jobbar på Svensk Dos, linda.lindkvist.kjellin@gmail.com
Ledamot – Camilla Ledin, jobbar på Läkemedelsverket, camillaledin1@gmail.com
Ledamot – Agnieszka Madej, jobbar på Apotea, agnieszka.madej.ua@gmail.com
Studeranderepresentant – Emma Ekström, studentledamot vald av FaS, e.ekstrom@hotmail.com
Studeranderepresentant – Setna Karimkhani, studentledamot vald av FaS, setnakarimkhani@gmail.com

Valberedning

Sammankallande – Elin Svedin
Ledamot – Sofie Schwan, Landstinget i Uppsala län, 
sofie@dumalis.se
Ledamot – Johanna Henriksnäs, Läkemedelsverket, johanna.henriksnas@gmail.com

Kontakt

Ordförande: Anna Joo, jooanna4991@gmail.com

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
15 feb
2019
feb
15
Biobankslagens uppdateringar from 1 januari 2019
Kliniska studier
ONLINEKliniska studier
19 mar
2019
mar
19
Läkemedel och den palliativa medicinen
Stockholmskretsen
StockholmStockholmskretsen
20 mar
2019
mar
20
After work med Apotekarsocietetens sydöstra krets
Sydöstra kretsen
Sydöstra kretsen