Kretsar

De elva kretsarna (lokalföreningarna) arrangerar kurser, studiebesök och sociala aktiviteter på mer än 40 platser i Sverige, och passar dig som sätter värde på ett lokalt nätverkande.

Föreningarna samarbetar med andra lokala yrkesföreningar inom läkemedelsområdet och med sektionerna (specialistföreningarna) i Apotekarsocieteten. Varje krets väljer sin egen styrelse.