Sektioner & kretsar

Föreningen består av 11 lokala kretsar över hela Sverige och 14 vetenskapliga sektioner. Tillsammans täcker vi hela läkemedelsområdet och stimulerar samverkan mellan kompetenser.

Sektioner

Din vetenskapliga sektion håller dig uppdaterad inom ditt ämnesområde vid träffar, kurser och symposier, ibland med internationellt inslag i samarbete med vår utbildningsverksamhet.

Sektioner

Kretsar

Din lokala krets är mötesplatsen nära dig där du kan ta del av föreläsningar, studiebesök och lokala aktiviteter, ofta utan kostnad eller till en låg avgift.

Kretsar

Speciella Intressgrupper (SIGs)

Tvärvetenskapliga forum som vill  stimulera till samverkan mellan kompetenser inom den nya läkemedelsforskningen och läkemedelsanvändningen.

Speciella Intressgrupper (SIGs)