Läkemedelsakademin

Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet bedrivs under namnet Läkemedelsakademin och erbjuder utbildningar inom hela läkemedelsområdet.

Utbudet täcker ämnesmässigt hela läkemedelskedjan från forskning och utveckling till tillverkning, klinik och användning. Årligen genomförs ett 70-tal aktiviteter, varav cirka 25 procent nyutvecklas. Läkemedelsakademins utbildningar utformas i samarbete med ämnesexperter från främst Apotekarsocietetens specialistsektioner men även i samarbete med myndigheter, sjukvården och företag.

Läkemedelsakademin är auktoriserade av Almega Utbildningsföretagen.

Läs mer på www.lakemedelsakademin.se