Vi vill fortsätta ge dig relevant information

Apotekarsocieteten och Läkemedelsakademien i Stockholm AB samlar yrkespersoner från hela läkemedelskedjan och från hela Sverige. För att kunna ge god service och anpassade erbjudanden använder vi oss av medlemmars och kunders personuppgifter.

Från och med den 25 maj 2018, då EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft, krävs ditt uttryckliga samtycke till behandling av personuppgiter, eller profilering, som det uttrycks i dataskyddsförordningen.

Logga in på Mina Sidor för att läsa mer om hur du ska göra för att även i fortsättningen få utskick och erbjudanden som är relevanta för just dig.