Våra sektioner och kretsar

Sektioner

Sektionerna är specialistföreningar inom Apotekarsocieteten.

Det finns idag 13 sektioner som representerar olika ämnesområden, de har alla en egen styrelse. Under respektive sektion kan du läsa mer.

Kretsar

De elva kretsarna (lokalföreningarna) arrangerar kurser, studiebesök och sociala aktiviteter på mer än 40 platser i Sverige, och passar dig som sätter värde på ett lokalt nätverkande.

Föreningarna samarbetar med andra lokala yrkesföreningar inom läkemedelsområdet och med sektionerna (specialistföreningarna) i Apotekarsocieteten. Varje krets väljer sin egen styrelse.