Pressinbjudan: Gates Foundation på världskonferens om framtidens läkemedel i Stockholm

Den 21-24 maj står Stockholm som värd för PSCW, the 6th Pharmaceutical Sciences World Congress.

Den högprofilerade konferensen om framtidens läkemedel utgör starten för att förmedla den senaste kunskapen för att förbättra hälsoläget i utsatta delar av världen. Upplägget är helt nytt och lockar även Bill & Melinda Gates Foundation till Sverige. Målet är att kongressen i Stockholm ska bli en bas för att skapa nya allianser i arbetet för global hälsa.

– Kongressen kommer att belysa ett flertal högaktuella frågor kring globala hälsoutmaningar och hur forskning och kunskap ska kunna omsättas till praktisk nytta, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten och ordförande i den nordiska organisationskommittén.

Apotekarsocieteten är lokal värd för arrangemanget, något som visar på organisationens allt starkare vetenskapliga profil.

PSWC är världens största konferens inom farmaceutisk vetenskap och arrangemanget i Stockholm är unikt på flera sätt. Kongressen, som har temat Future Medicines for One World, samlar ett stort antal av världens ledande experter. Anslaget är brett och täcker ett flertal aspekter av läkemedel – allt utifrån ett systemtänkande, systems approach, som betonar helhetssynen på läkemedel, från drug discovery till användning och uppföljning.

Bland invigningstalarna märks internationella auktoriteter som professor Hiroaki Kitano vid Systems Biology Institute i Japan och Dan Hartman, chef för Integrated Development vid Bill & Melinda Gates Foundation.

Kongressen, som lockar delegater från över 70 länder, arrangeras av FIP, International Pharmaceutical Federation, och EUFEPS, European Federation of Pharmaceutical Sciences. På kongressens webbplats finns hela listan över inbjudna talare liksom det vetenskapliga programmet.

Presskontakt
För medieförfrågningar: Lin-Nam Wang, Communications Manager, International Pharmaceutical Federation, tel. +31 6 31 62 91 60.
För kontakt med den lokala värdorganisationen: Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten och ordförande i den nordiska organisationskommittén tel + 46 76 855 96 48.

Till pressreleasen på MyNewsDesk

mmgvx6fbepziyrpijpgu

Apotekarsocieteten i central roll vid världskonferens i Stockholm

Apotekarsocieteten spelar en av huvudrollerna då PSCW, the 6th Pharmaceutical Sciences World Congress, arrangeras i Stockholm den 21–24 maj.

Den högprofilerade världskonferensen om framtidens läkemedel utgör starten för att förmedla den senaste kunskapen för att förbättra hälsoläget i utsatta delar av världen. Upplägget är helt nytt och lockar även Bill & Melinda Gates Foundation till Sverige.

– Vi är oerhört stolta över att ha fått den här kongressen till Stockholm. Det är en ära för mig att få hälsa delegater från hela världen välkomna under öppningsceremonin, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten och ordförande i den nordiska organisationskommittén.

PSWC är världens största konferens inom farmaceutisk vetenskap och arrangemanget i Stockholm är unikt på flera sätt. Temat för kongressen är Future Medicines for One World, och det är första gången som en vetenskaplig sammankomst av det här slaget också utgör startpunkten för ett arbete som går ut på att förmedla den senaste kunskapen till globala aktörer som har potential att på olika sätt göra viktiga insatser.

Det är bakgrunden till intresset från Bill & Melinda Gates Foundation och IMI, Innovative Medicines Initiative, som båda finns representerade på Stockholmsmässan. Dan Hartman, chef för Integrated Development vid Bill & Melinda Gates Foundation, kommer att leda en session om utveckling av nya terapier mot bland annat malaria och sömnsjuka. Stiftelsen när en uttalad förhoppning om att kongressen i Stockholm ska leda till nya partnerskap i arbetet för global hälsa.

– Det här är ett tydligt exempel på att kongressen kommer att belysa högaktuella frågor kring globala hälsoutmaningar och hur forskning och kunskap ska kunna omsättas till praktisk nytta, säger Karin Meyer.

Ett ledord för kongressen är systemtänkande, systems approach, som betonar helhetssynen på läkemedel – utveckling, användning och uppföljning av effekter. I ett längre perspektiv handlar det om att säkerställa att världens befolkning på bästa sätt ska få tillgång till nya och säkra läkemedel.

– Det är en avgörande parameter i framtidens läkemedelsutveckling och helt i linje med Apotekarsocietetens uppdrag, säger Karin Meyer.

Kongressen, som lockar delegater från över 70 länder, arrangeras av FIP, International Pharmaceutical Federation, och EUFEPS, European Federation of Pharmaceutical Sciences. Apotekarsocietetens centrala roll i arrangemanget visar på organisationens starka vetenskapliga profil.

Bland invigningstalarna märks internationella auktoriteter som professor Hiroaki Kitano vid Systems Biology Institute i Japan och tidigare nämnde Dan Hartman vid Gates Foundation.

Under konferensdagarna arrangeras separata program kring regulatoriska frågor, läkemedelsutveckling och tillverkning. Hela konferensprogrammet här.

För mer information, kontakta Karin Meyer, + 46 76 855 96 48.

Till pressreleasen på MyNewsDesk

pu3ovabyp5go22qtjgvz

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin får 4,5 miljoner för fortsatt arbete med att hjälpa och stödja nyanlända apotekare

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin har tillsammans med Sveriges Farmaceuter, Almega och Svensk Handel sökt och beviljats Främjandemedel även 2017. Liksom tidigare år kommer medlen användas för att översätta Läkemedelsakademins e-learning kurser inom farmakoterapi till arabiska. Nytt för i år är en stor satsning på kommunikationsträning i yrkessvenska samt att fördjupa och utvidga kursen i Apotekssvenska. En riktad satsning görs också för att stödja de farmaceuter som ska göra universitetens kunskapsprov och/eller genomgå kompletteringsutbildningarna för att få sin svenska legitimation. Som förberedelse och stöd för de prov och kompletteringsutbildningar som universiteten i Göteborg och Uppsala arbetar med kommer Läkemedelsakademins svenska e-learningkurser i farmakoterapi och egenvård göras tillgängliga. Totalt har parterna beviljats knappt 4,5 miljoner kronor.

– Det är mycket glädjande att vi ännu ett år har fått förtroende att fortsätta detta viktiga arbete med att förkorta nyanlända apotekares väg till arbetslivet. Ett arbete som även uppmärksammades internationellt vid FIP-kongressen förra året, säger Karin Meyer vd Apotekarsocieteten. Intresset för denna vår svenska modell är stort och utbildningsledare Annika Tengvall kommer att medverka i en session kring detta på den kommande FIP-kongressen i september.

Bakgrunden till dessa Främjandemedel är det under senare åren stora antalet nyanlända apotekare från bl.a. Syrien men även från andra länder utanför EU i kombination med den rådande farmaceutbristen på den svenska apoteksmarknaden. Med hjälp av medlen som Arbetsförmedlingen har beviljat kan processen för nyanlända apotekares etablering på arbetsmarknaden påskyndas.

För mer information kontakta:
Annika Tengvall, Läkemedelsakademin, 08-723 50 47
Johan Sommar, Svensk Handel, 010-471 85 781
Åsa Ramel, Apoteksföretagen inom Almega, 08-762 6846
Jenny Harlin, Sveriges Farmaceuter, 08-507 999 05

Till pressreleasen på MyNewsDesk

Hepatit c

Så kan hepatit C elimineras till 2030 – seminarium i Stockholm den 27 april

Uppemot 150 miljoner människor lider av kronisk hepatit C. Många av de drabbade är injicerande missbrukare som idag inte får någon behandling. Hur kan vi i Sverige bidra till att nå WHO‐målet att eliminera hepatit C som ett globalt hälsohot till år 2030? Det är ämnet för ett seminarium på Apotekarsocieteten den 27 april i Stockholm.
– Apotekarsocieteten har som ändamål att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel. Därför känns det naturligt att vi tillsammans med U-FOLD vid Uppsala universitet engagerar oss i denna viktiga fråga, säger Karin Meyer, VD vid Apotekarsocieteten

Hepatit C är en leverinflammation som kan orsaka skrumplever, leversvikt, levercancer och för tidig död Fram till nyligen bestod behandlingen av injektioner med interferon och ribavirin, en behandling som kan ge svåra biverkningar samtidigt som den på sin höjd botar hälften av fallen. På senare tid har det kommit en rad nya och effektiva läkemedel mot denna dödliga virussjukdom. Med dessa läkemedel finns en möjlighet att få bukt med hepatit C, även bland injicerande missbrukare.
Den 27 april bjuder Uppsala universitet genom U-FOLD (Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) och Apotekarsocieteten in till ett seminarium där svensk expertis presenterar ett konsensusdokument med föreslagna riktlinjer om hur vi i Sverige kan bidra till att nå WHO:s mål att kunna avföra hepatit C som ett globalt hälsohot år 2030.

– Det viktiga är nu att sprida kunskapen om diagnos och behandling, säger Karin Meyer. Personer som injicerar droger och LARO-patienter spelar en viktig roll här då de annars är med och sprider sjukdomen.
(LARO = läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende)

Vid seminariet deltar expertgruppen som tagit fram konsensusdokumentet:
Marianne Alanko-Blomé, MD, PhD, specialistläkare i infektionssjukdomar samt medicinskt ansvarig för sprutbytet i Malmö
Soo Aleman, Docent, biträdande överläkare, Infektion/Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Nadja Eriksson, överläkare, sektionschef Beroendecentrum, Stockholm
Martin Kåberg, överläkare, Psykiatri/beroende & Infektion, medicinskt ansvarig för sprututbytet i Stockholm
Lars-Håkan Nilsson, specialistläkare i psykiatri och medicinsk rådgivare vid Kriminalvården
Anders Nystedt, smittskyddsläkare, Region Norrbotten
Fred Nyberg, professor och koordinator för U-FOLD, Uppsala universitet
Moderator: Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten, Stockholm

Seminariet äger rum torsdag den 27 april kl. 10.00–12.00 på Apotekarsocieteten, Wallingatan 26 A, Stockholm

Press som önskar delta anmäler sig till birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

Övriga anmäler sig via denna länk

EUflaggan

Apotekarsocieteten samlar styrkorna för att ta EMA till Sverige

Konkurrensen om EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, hårdnar.

Sedan Storbritannien nu formellt inlett sitt utträde ur EU kämpar över 20 länder för att få bli nytt värdland för den betydelsefulla myndigheten.

Nu samlar Apotekarsocieteten de svenska styrkorna i EMA-kampen och bjuder in till frukostmöte med rubriken ”Vad händer och hur kan vi bidra?”

– Självklart vill vi göra allt som står i vår makt. Skulle vi lyckas med att få EMA till Sverige skulle det betyda ett jättelyft för Sverige som läkemedelsnation, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Apotekarsocieteten har sedan det stod klart att Storbritannien lämnar EU tagit aktiv del i arbetet för att få EMA till Sverige. Konkurrensen är hård, men Karin Meyer är försiktigt optimistisk.

– Det finns flera länder som uppfyller de formella kraven, men vi menar att Sverige har unika styrkor, säger hon. Exempelvis att det svenska Läkemedelsverket åtnjuter den största respekt och är den europeiska läkemedelsmyndighet som vid sidan av värdnationen anförtros flest uppdrag från EMA.

Vid frukostmötet som äger rum i morgon, den 4 april, medverkar Christer Asp, som leder regeringens EMA-sekretariat, och Maria Lönn, processledare för regionala och lokala insatser, Länsstyrelsen i Stockholms län.

Att den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC redan ligger i Sverige har lyfts fram som något som ökar Sveriges chanser att bli värdland åt EMA.

– Det finns absolut synergieffekter, men säkert finns det också de som argumenterar för att EMA bör placeras i något av de länder som ännu inte har någon europeisk myndighet, säger Karin Meyer.

Det som Apotekarsocieteten framförallt vill lyfta i EMA-diskussionen är vad Sverige som internationellt framstående forsknings- och kunskapsnation kan bidra med till den europeiska läkemedelsmyndighetens arbete.

– EMA:s ledande läkemedelsexperter behöver inte bara bostäder och skolor, de ska också kunna verka i en vetenskaplig miljö där de livsviktiga investeringarna i forskning, utveckling och innovation fortsätter, säger Karin Meyer. Det är tack vare investeringar som gjordes för 20–30 år sedan som vi skördar framgångar inom det här området idag. Utan den framsyntheten hade vi aldrig kunnat vara med och tävla om EMA.
Om de europeiska regeringscheferna, kanske redan i juni, säger ja till Sverige som nytt EMA-land placeras myndigheten i Norra Hagastaden, ett område som just nu tar form intill Karolinska Institutet och Nya Karolinska Sjukhuset.

Frukostseminariet är tisdag den 4 april kl 8.00-9.00 på Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A

Press anmäler sig till birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

Övriga anmäler sig via denna länk

vp0hm6oiegixgtn9kzjv

I morgon 21 mars Läkemedelsriksdagen 2017 med Guido Rasi och Gabriel Wikström som talare

Huvudtalare är Guido Rasi, Executive Director of EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten som även kommer att föra ett samtal med Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Årets Läkemedelsriksdag 21 mars handlar om utmaningarna med att värdera och prissätta läkemedel utifrån medicinska resultat av behandlingen. Vilka är de europeiska och svenska utmaningarna i värdering, prioritering och användning av nya läkemedel? Har vi rätt verktyg för bedömning och uppföljning? Kan de appliceras på andra innovationer? Missa inte en spännande och intressant Läkemedelsriksdag 2017. Värdmyndighet är TLV.

Ur programmet:
• Hälsoekonomiska grunder. Douglas Lundin, TLV
• Håller läkemedlet vad det lovar? Representanter från olika led i läkemedelskedjan; Läkemedelsverket, TLV, Förskrivare, LIF, SKL och Socialstyrelsen
• Vågar vi tala om prioriteringar? Samtal mellan patientrepresentant och etiker.
• Prissättnings- och finansieringutredningen. Toivo Heinsoo, Regeringens särskilda utredare
• Hur värdesätta och introducera medicinteknik? Mats Bojestig, Region Jönköping och Malin Blixt, TLV

När: 21 mars 2017
Var: Norra Latin, City Conference Center, Drottninggatan 71B, Stockholm

För fullständigt program och mer information

För ytterligare frågor kontakta Läkemedelsakademin, Annika Tengvall, annika.tengvall@lakemedelsakademin.se, tel. 08 723 50 47 eller Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket Niklas Hedberg, niklas.hedberg@tlv.se

Press som vill delta i Läkemedelsriksdagen 2017 kontaktar på förhand annette.lindberg@lakemedelsakademin.se

Läkemedelsriksdagen – ett årligt återkommande arrangemang på initiativ av

Senior woman and doctor laughing in pharmacy.

Positivt att forskningen lyfts i apoteksmarknadsutredningen

Idag den 9 mars har regeringens särskilda utredare Åsa Kullgren presenterat delbetänkandet i den sk nya apoteksmarknadsutredningen. Apotekarsocietetens VD Karin Meyer har följande kommentarer direkt efter dagens pressträff.

– Jag ser mycket positivt på det helhetsgrepp av apotekens verksamhet och dess roll i vårdkedjan som finns i betänkandet. Det genomsyras i allt från de föreslagna skärpningarna i apotekstillstånd till vilken typ av indikatorer som apotekens verksamhet ska mätas på. Betänkandet tar en klar ställning för att läkemedel är en behandling och att apotekens roll i den behandlingen tydliggörs inte minst vad gäller förtydligandet kring kompetenskrav. På detta sätt kan apotekens arbete med att stärka förskrivarens intention med den insatta behandlingen förbättras och leda till en förbättrad patientsäkerhet och följsamhet till insatt behandling. Apoteken kan på detta sätt också vara bättre rustade för en roll i framtidens sjukvård där allt med avancerade läkemedelsbehandlingar görs utanför sjukhuset.

– Utredningen har också tagit ett helhetsgrepp genom att inte bara titta till arbete på apoteken idag utan också på hur apotekens roll i vårdkedjan kan utvecklas. Som all annan verksamhet inom hälso- och sjukvården är apotek en verksamhet som behöver utvecklas och som en del av vården utvärderas och utvecklas genom forskning. Genom att utveckla ett systematiskt samarbete med akademin kan apotekens roll och samverkan med övrig vård utvecklas på ett sätt som gynnar vår befolkning/folkhälsan. Det är även viktigt att Sverige har egen forskning inom detta området för att kunna vara med i den internationella utvecklingen och ha kompetens att utvärdera vad som händer i andra länder. I förslaget presenteras Apotekarsocieteten som en aktör att vara med och utveckla detta och det är en roll som vi gärna tar, fortsätter Karin Meyer.

– Vad gäller den sk 24-timmarsregeln är det en logisk utveckling att hela kedjan har samma krav på tillgänglighet.

Åsa Kullgren utvecklar sina tankar kring utredningen kl 1730 ikväll på Apotekarsocieteten.

Sawyer's Lab SKI

2017 års Scheele Award till professor Charles L Sawyers

Professor Charles L Sawyers, professor vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center har utsetts till mottagare av 2017 års Scheele Award med följande motivering: ”För hans enastående bidrag inom life science. Professor Sawyers arbete har lett till insikter om de molekylära mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel vilket har banat väg för utveckling av nya effektiva behandlingar som lett till ökad överlevnad för många patienter”.

 

Vi beklagar den dåliga ljudkvalitén.
Priset består av en prissumma om 200 000 kronor och en medalj. I anslutning till prisutdelningen den 16 november 2017 arrangeras ett symposium med tema som anknyter till pristagarens forskning.

Pionjär inom onkologi
Professor Sawyers är en av pionjärerna i modern läkemedelsbehandling mot cancer. Hans arbete med att kartlägga vilka mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel ligger till grund för inte mindre än tre olika läkemedel som har revolutionerat behandlingen av i första hand kronisk myeolisk leukemi (KML) och prostatacancer. Genom sin forskning var professor Sawyers med och genomförde de första studierna som visade att substansen imatinib var verksamt mot KML. Imatinib/Glivec var det första godkända målsökande läkemedlet inom cancerområdet. Med utgångspunkt i imatinib har Professor Sawyers varit med och utvecklat substanserna dasatinib (mot KML) och enzalutamid (mot prostatacancer). Idag vet man att flera olika typer av cancer har mutationer/förändringar med andra kinaser som bygger på samma mekanismer vilket har lett till utveckling av fler kinashämmare som målsökande läkemedel inom cancerområdet. Genom den forskning och utveckling av läkemedel som kommit fram tack vare hans forskning har utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar mot flera olika typer av cancer kunnat göras vilka lett till ökad överlevnad för många patienter.

Professor Sawyers är en av experterna i president Obamas satsning på cancerforskning, Cancer Moonshot, som lanserades för ett år sedan.
”It is a huge honor to be recognized for nearly 20 years of drug development in leukemia and prostate cancer. I am particularly pleased that the selection committee was willing to recognize the role that basic research plays in understanding how diseases work, as this lays the groundwork for developing the best way of treatment” säger professor Sawyers som ser fram emot att komma till Stockholm i november och ta emot priset.

Det var glädjande att notera ett stort antal nomineringar till årets Scheele Award, vilket visar att vårt största vetenskapliga pris är viktigt inom läkemedelsforskningen. Det krävdes ett omfattande arbete av nomineringskommittén att bland så många internationella toppforskare slutligen utse professor Sawyers till 2017 års pristagare. Professor Sawyers är en mycket framstående forskare och det känns extra roligt att hans forskning redan används vid behandling av flera cancersjukdomar . Vi ser fram emot ett intressant Scheelesymposium den 16 november där professor Sawyers forskning kommer att belysas , säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten och ordförande i Apotekarsocietetens nomineringskommitté för Scheele Award.

För ytterligare information
Karin Meyer, VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se, 08 – 723 50 61

Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, 08-723 50 42

Under dagen hoppas vi kunna lägga ut en film från morgonens offentliggörande som innehåller en kortare presentation av hans forskning. Se vidare på apotekarsocieteten.se

Scheelemedalj_rubrik_tomruta_APSIS_fragetecken

Inbjudan: 2017 års Scheelepristagare offentliggörs

Den 19 januari kl 09.00 offentliggörs årets pristagare och dennes forskning presenteras.
Var: Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A, Stockholm
Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten till framstående internationella forskare inom läkemedelsområdet. Syftet med priset är att lyfta aktuell forskning inom läkemedelsområdet och att genom det symposium som anordnas i anslutning till prisutdelningen bygga nätverk mellan Sverige och omvärlden inom det aktuella området.

– Scheelepriset är unikt genom att det delas ut till många olika discipliner men där läkemedel är den gemensamma nämnaren. Bland tidigare pristagare finns personer som arbetat med ren grundforskning till de som arbetat med antibiotikaresistens respektive samhällsaspekter på användning av läkemedel. Det speglar också Apotekarsocietetens fokus på att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel.

Priset består av en prissumma om 200 000 kronor och en medalj. I anslutning till prisutdelningen i november 2017 arrangeras ett symposium med tema som knyter an till pristagarens forskning.
För tidigare pristagare se länk.
För ytterligare information
Karin Meyer, VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se, 08 – 723 50 61
Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, 08-723 50 42
Om Scheelepriset
Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten för att hedra minnet av den världsberömde svenske kemisten och apotekaren Carl Wilhelm Scheele och har sedan 1961 tilldelats framstående läkemedelsforskare. 2017 delas det ut för 48:e gången. Priset har delats ut sedan 1961 och pristagare har vid tre tillfällen senare tilldelats nobelpriset i kemi samt fysiologi eller medicin. Den senaste var Luc Montagnier som 2008 fick nobelpriset i fysiologi eller medicin för sin upptäckt av hiv-viruset. Montagnier fick Scheelepriset för samma sak redan 1986. Scheelepriset omfattar en medalj, ett diplom och en prissumma om 200 000 SEK samt ett symposium som arrangeras i samband med prisutdelningen.
Om Apotekarsocieteten
Apotekarsocieteten har ca 5300 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter.
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.
apotekarsocieteten.se

mpahgtseggywee6klcor

Läkemedelsakademin riggar för 2017

Apotekarsocietetens dotterbolag har anställt Hanna Rickberg som teamledare/utbildningsledare med ansvar för kliniska prövningar och medicinteknik och Jeanette Jansson som vikarierande projektledare.

– Dessa rekryteringar är en viktig pusselbit i det arbete som vi aktivt gjort för att möta framtidens utbildningsbehov som ställer andra krav på sätt att leverera utbildningar. Det digitala inslaget kommer att öka liksom kravet på att snabbt kunna tillgodose behov som dyker upp. Dessa rekryteringar är ett viktigt steg i att Apotekarsocieteten fortsatt ska vara en viktig aktör för kompetensutveckling i dagens och morgondagens life science, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten.

Hanna Rickberg är apotekare och kommer närmast från ICON Clinical Research Sweden och har stor erfarenhet av kliniska prövningar. Förutom att vara ansvarig utbildningsledare för området kliniska prövningar och medicinteknik kommer Hanna även att ha en ny roll som teamledare för samtliga projektledare inom Läkemedelsakademin. Hanna börjar sin anställning den 21 februari.

Jeanette Jansson kommer nu senast från Karolinska Science Park (KISP) där hon bland annat arbetat med projektledning inom konferenser, nätverksaktiviteter, seminarier och utställningar. Jeanette börjar sin anställning den 9 januari.

För mer information kontakta:
Karin Meyer 08 – 723 50 61
VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten

Marie Eklund 08 – 723 50 44
Verksamhetsansvarig Läkemedelsakademin
marie.eklund@lakemedelsakademin.se

Birgitta Karpesjö 08 – 723 50 42
Kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se