Välkommet att statsministerns innovationsråd är på plats

Välkommet att statsministerns innovationsråd är på plats

– Det är en god nyhet att statsminister Stefan Löfvén idag presenterar sitt innovationsråd. Nu är det viktigt att life science blir en av de frågor som prioriteras högt vilket ju tidigare har sagts, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten. Det fortsatta arbetet från Susanne Ås Sivborgs utredning kring förutsättningarna för en nationell life science strategi har ju sagts vara en del av som ska handhas av innovationsrådet.

Innovationsrådet ska vara ett rådgivande organ som utifrån ett helhetsperspektiv ska föra en dialog mellan politik, näringsliv, akademi och fackföreningsrörelse. Samverkan mellan dessa ska stärka Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft.

– Att inte sjukvårdsminister Gabriel Wikström finns med i Rådet är lite oroande. För en utveckling av life science är sjukvårdens engagemang av yttersta vikt. Vi ser fram emot rådets arbete och Apotekarsocieteten med medlemmar som arbetar inom hela läkemedelskedjan ser fram emot att bidra till det fortsatta arbetet för en bra utveckling av life science i Sverige.

Bra med nationell plattform för läkemedelsområdet

Idag har Agneta Karlsson,?statssekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström haft möte för att utarbeta en nationell plattform för det fortsatta arbetet med utmaningar inom läkemedelsområdet.

Detta är ett steg i rätt riktning för en bra och jämlik läkemedelsanvändning. Mycket bra har gjorts inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin det är nu viktigt att de projekt som påbörjats prioriteras, drivs och implementeras så att man kan se resultat av arbetet. Önskvärt är också att detta arbete går i takt med de tankar som finns på en departementsöverskridande nationell strategi för life science i Sverige, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten.

Apotekarsocieteten är en ideell förening som samlar kompetenser från olika professioner inom hela läkemedelsområdet. Med över 5000 medlemmar inom hela läkemedelsområdet bidrar vi med kunskap i hela läkemedelskedjan från forskning till användning för en bättre utveckling och användning av läkemedel i Sverige.

Bra att vi är fler som samarbetar kring att få en nationell life science-strategi

Idag
presenteras ?Agenda för hälsa och välstånd?, ett projekt som drivs av Forska!Sverige
tillsammans med Apotekarsocieteten och 24 andra nyckelaktörer inom life
science.

– Tillsammans med de andra aktörerna i styrgruppen
blir det en stark signal om samsyn kring hur en nationell life science-strategi
kan genomföras. Från Apotekarsocietetens sida har vi inom styrgruppens arbete
framför allt lyft fram konkreta förslag kring hur vi kan stärka klinisk
forskning i Sverige som vi ser som en nyckelfaktor för att Sverige ska ha en
stark position i ett globalt perspektiv, säger VD Karin Meyer.

För ytterligare information:
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08?- 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 42

Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre

Ålderism innebär negativa attityder och diskriminering av
äldre. Det blir självklart att äldre skall ha sämre villkor, lägre krav och
förväntningar. Om äldre uppfattade ålderismen och reagerade som vid rasism
eller sexism så skulle ålderism inte tolereras. Äldre skulle inte vara offer
utan agera i en motståndskamp.

Lars Nilsson från Sveriges Pensionärsförbund (SPF) har
skrivit en bok om ålderism: Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre,som nu ges ut på Apotekarsocietetens förlag. Lars avled mycket tragiskt i
en olycka i april, en vecka efter att boken blev klar. Han var mycket engagerad
i frågan om ålderism och ?berättade bl.a. det här:

? Stinas katt hade dött. Sorgsen gick hon till ett
kattpensionat och bad att få ta hand om en av deras hemlösa katter. Hon hittade
en som hon gärna ville ha, och personalen var glada för att katten skulle få
ett nytt hem. Då de hörde att Stina var 77 år tog de tillbaka katten.

? Ålderism finns överallt. I SPF:s medlemsenkät 2014 (www.spf.se/alderism) var det 68 % av de
svarande 75+ som någon gång råkat ut för ålderism. Pensionsåldersutredningen
(SOU 2012:28) skriver att det viktigaste som hindrar äldre från att arbeta
något längre är ?systematisk ålderism? på arbetsplatserna.

? Ålderism påverkar också äldres
läkemedelsbehandling.
Äldre får för många läkemedel, olämpliga läkemedel
och resultatet av behandlingen följs inte upp. Detta beror till stor del på bristande
engagemang för de äldres situation
, dvs. ålderism, berättade Lars Nilsson.

Lars Nilsson var apotekare och professor emeritus. Han var
sakkunnig i läkemedelsfrågor inom SPF och ansvarig för förbundets program för
att motarbeta ålderism.

Vid
frågor om boken eller önskan om recensionsexemplar, vänligen kontakta Yvonne
Andersson, yvonne.andersson@apotekarsocieteten.se, telefon 08 723 50 89