Apotekarsocietetens policyprogram för läkemedelsområdet

Apotekarsocieteten samlar kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel hos människor och djur.

För en fortsatt gynnsam utveckling av detta anser Apotekarsocieteten att insatser inom följande fyra områden är viktiga:

  • Forskning och utveckling
  • Tillverkning och handel
  • Användning
  • Utbildning och kompetensutveckling