Läkemedel och miljö

Tidigare har antibiotikatillverkning och miljö lyfts av Apotekarsocieteten, men detta område kommer under 2022 att utvidgas till läkemedel och miljö generellt.

Fokus kommer ligga på tillverkning, dvs stärka kunskapen kring hållbar tillverkning, användning av läkemedel samt hantering av överblivna läkemedel och hur detta påverkar miljön. Att stärka kunskapen om potentiellt miljöpåverkande läkemedelssubstanser ingår också under denna fokusfråga.