Läkemedel och miljö

Fokus ligger på att stärka kunskapen kring hållbar tillverkning, användning av läkemedel samt hantering av överblivna läkemedel och hur detta påverkar miljön. Även potentiellt miljöpåverkande läkemedelssubstanser ingår i denna fokusfråga.