Framtidens läkemedel

Framtidens läkemedel, som till viss del redan är här, innebär nya individanpassade behandlingar av många sjukdomar. Med hjälp av avancerad cell- och genterapi, vävnadstekniska produkter och avancerade kombinationsläkemedel öppnas möjligheter att behandla tillstånd där det många gånger hittills saknats behandling.

Men samtidigt som framtidens läkemedel innebär möjligheter finns stora utmaningar. Läkemedlen är ofta avancerade att ta fram vilket kräver specialistkunskap i alla led i forsknings- och utvecklingsprocessen. Läkemedlen är dessutom många gånger dyra och kan ibland endast ges på specialistkliniker. Det försvårar en jämlik tillgång till behandlingarna över landet.

Den stora frågan är hur vi riggar samhället för denna utveckling?

Apotekarsocietetens mission är att bidra till att läkemedel utvecklas och används på ett sätt som är bra för både individ och samhälle. Därför är ”framtidens läkemedel” en av våra prioriterade frågor.

Vill du vara med och bidra i vårt arbete? Läs mer om hur du blir medlem och kan göra det här.

Apotekarsocieteten ingår även i Forska!Sveriges projekt Agenda för hälsa och välstånd.

Kontakt

Porträtt Robert Kronqvist

Robert Kronqvist
VD
robert.kronqvist@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 723 50 08