Framtidens läkemedel

Framtidens läkemedel, som till viss del redan är här, innebär nya individanpassade behandlingar av många sjukdomar. Med hjälp av avancerad cell- och genterapi, vävnadstekniska produkter och avancerade kombinationsläkemedel öppnas möjligheter att behandla tillstånd där det många gånger hittills saknats behandling.

Men samtidigt som framtidens läkemedel innebär möjligheter finns stora utmaningar. Läkemedlen är ofta avancerade att ta fram vilket kräver specialistkunskap i alla led i forsknings- och utvecklingsprocessen. Läkemedlen är dessutom många gånger dyra och kan ibland endast ges på specialistkliniker. Det försvårar en jämlik tillgång till behandlingarna över landet.

Den stora frågan är hur vi riggar samhället för denna utveckling?

Samarbeten

Genom samverkansplattformen PLATINEA (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika) medverka till optimerad användning av befintliga antibiotika samt säkra tillgången till antibiotika av särskilt medicinskt värde.

Apotekarsocieteten ingår även i Forska!Sveriges projekt Agenda för hälsa och välstånd.

Vill du vara med och bidra i vårt arbete? Läs mer om hur du blir medlem och kan göra det här.

Aktiviteter 2022

Seminarieserie nukleotidläkemedel

23 nov 2021: Introduktion till området nukleotidmolekyler samt design och tillverkning av den aktiva läkemedelsmolekylen
1 feb 2022: Nukleotider med fokus på de regulatoriska aspekterna
29 mars 2022: Nukleotidläkemedel – explorering och tidig utveckling
17  maj 2022: Nukleotidläkemedel- Avancerade karaktäriseringsmetoder för framtidens läkemedel
14 juni 2022: Nukleotidläkemedel – Formulering och stabilitet – Maximal effekt på rätt plats Anmäl dig här!

ATMP

ATMP i pipeline och vården- aktuell lägesbild, 31 mars

Vacciner

21 januari: Nya vacciner mot covid-19 på väg – om vad vi har lärt och aktuell forskning,
16 mars: Nya läkemedel mot covid-19 –hur kan dom hjälpa till i den pågående covid-19 pandemin?

Precision medicine

28 april: Precision medicine – flexible formulations and administration is crucial!
16 maj: Nya galeniska former för riktad cancerbehandling

Platinea

Workshop för Platinea 2.0 hölls på Apotekarsocieteten 2 maj