Frågor vi driver just nu

Nyttan med läkemedel

Apotekarsocieteten verkar för en bra utveckling och användning av läkemedel. Vi anser att läkemedel ska ses som en resurs och användas och utvecklas för ett för individ och samhälle optimalt sätt. I fokus för vårt arbete är att läkemedel ska ses som en resurs inom vård och att de används på ett optimalt sätt.

För att uppnå detta har vi under 2019 fokus på:

Antibiotikaresistens. 

Apotekens verksamhet och dess roll/bidrag för en bra läkemedelsanvändning. 

Framtidens läkemedel.

Kontakt

Karin Meyer
VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Tel: 08 – 723 50 61

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Tel: 08 – 723 50 42