Frågor vi driver just nu

En bra utveckling och användning av läkemedel

Apotekarsocieteten verkar för en bra utveckling och användning av läkemedel. Vi anser att läkemedel ska ses som en resurs och användas och utvecklas för ett för individ och samhälle optimalt sätt.

För att uppnå detta har vi tre områden i fokus:

Framtidens läkemedel

Apotekens verksamhet och dess bidrag till en bra läkemedelsanvändning

Kampen mot antibiotikaresistens

Kontakt

Maria Mårfält
tf VD
maria.marfalt@apotekarsocieteten.se
Tel: 08 – 723 50 44

Ingrid Helander
Kommunikationsansvarig
ingrid.helander@apotekarsocieteten.se
Tel: 076 535 55 28