Frågor vi driver just nu

Nyttan med läkemedel

Apotekarsocieteten verkar för en bra utveckling och användning av läkemedel. Vi anser att läkemedel ska ses som en resurs och användas och utvecklas för ett för individ och samhäller optimalt sätt. Detta kräver samarbete mellan alla de professioner som arbetar med läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik. Både vad gäller forskning, utveckling, tillverkning och användning av läkemedel.

För att uppnå detta har vi fokus på:

Läkemedel som resurs i framtidens vård

  • ett bra innovationsklimat som inkluderar att vården ska ha forskning och utveckling som ett prioriterat och mätbart uppdrag
  • en nationell övergripande strategi ska finnas
  • möjliggör att använda kvalitetsregister och andra register för forskning kring utveckling och utvärdering av behandlingar där läkemedel är en parameter

Optimal läkemedelsanvändning

  • professioner i samverkan från förskrivning till användning och där apotekens farmacevter är en av professionerna
  • se olika former av vård som en enhet och ur patientens synvinkel
  • utveckla området precision medicine

 

Kontakt

Karin Meyer
VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Tel. 08 – 723 50 61

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Tel. 08 – 723 50 42