Frågor vi driver just nu

Nyttan med läkemedel

Apotekarsocieteten verkar för en bra utveckling och användning av läkemedel. Vi anser att läkemedel ska ses som en resurs och användas och utvecklas för ett för individ och samhälle optimalt sätt. I fokus för vårt arbete är att läkemedel ska ses som en resurs inom vård och att de används på ett optimalt sätt.

För att uppnå detta har vi under 2019 fokus på:

Professioner i samverkan för en bra utveckling och användning av läkemedel. Utveckling och användning av läkemedel kräver samarbete mellan olika yrkeskategorier och intressenter. Som oberoende aktör sätter Apotekarsocieteten läkemedel och patienten i fokus före partsintressen.

Uppföljning och utvärdering av läkemedel. Genom att använda kvalitetsregister och andra register för forskning kring utveckling och utvärdering av behandlingar där läkemedel är en parameter ges möjligheter för en optimal läkemedelsanvändning och en vidareutveckling av läkemedel som resurs i framtidens vård. Genom samarbete med andra driver vi frågor för att göra detta möjligt.

Antibiotikaresistens. Apotekarsocieteten kan genom att samla expertis från alla relevanta professioner på neutral mark ta ett samlat grepp om hur ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner kan bidra till att maximera nyttan av viktiga behandlingar.

Kontakt

Karin Meyer
VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Tel: 08 – 723 50 61

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Tel: 08 – 723 50 42