Vill Sverige verkligen bli ledande på läkemedelsuppföljning?

Att Sverige ska bli världsbäst på uppföljning av läkemedelsbehandling har sagts under flera år. Här lyfts ofta våra register fram som en konkurrensfördel när det handlar om att marknadsföra svensk life science  globalt.Men hur ser det egentligen ut?  Är vi på väg att nå den uttalade ambitionen? Inte mycket tyder på det.

Vill Sverige verkligen bli ledande på läkemedelsuppföljning? undrar Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig på Apotekarsocieteten i en blogg på Läkemedelsvärlden.se