Viktigt att värna grundforskningen

I sitt remissvar till den sk STRUTSEN, utredningen ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” (SOU 2019:6) lyfter Apotekarsocieteten vikten av att grundforskningen i Sverige måste vara stark, oberoende och långsiktig. Apotekarsocieteten stödjer därför utredarens förslag om ökade basanslag. Läs hela remissvaret här