Vi ställer inte in, vi ställer om!

Vi ställer inte in, vi ställer om! Det är vad Apotekarsocieteten gör för att även under dessa tider kunna erbjuda aktuella föreläsningar och andra kompetenshöjande aktiviteter. Den 9 juni erbjuder vi inte mindre än två aktiviteter. Professor Sophia Hobert föreläser om antikroppar mot covid-19 och senare samma dag arrangerar Sektionen för läkemedelsformulering en föreläsning kring vacciner.

Glöm inte bort att du som medlem i Apotekarsocieteten kan ta del av de tidigare aktiviteter som arrangerats genom att logga in under inspelade aktiviteter. Läs mer.
Du som ännu inte är medlem, läs mer och bli medlem här.