Vi behöver Läkemedelsboken

Apotekarsocieteten tillsammans med företrädare för olika professioner i vården och utbildningsgivare gör idag ett upprop på Dagens Samhälle kring vikten av att Läkemedelsboken ska finnas kvar och uppmanar Socialdepartementet att hitta en annan utgivare.