Verónica Rendo vinnare av Young Scientist Award

Verónica Rendo är 27 år och doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet där hon forskar på experimentell och klinisk onkologi. Hennes poster bedömdes hålla den högsta kvaliteten och belönas med ett diplom och 10 000 kronor. Verónica Rendo får priset för sin poster som presenterades på Young Scientists Day. En dag för morgondagens forskare i närvaro av bl a årets Scheelepristagare Professor Charles L Sawyers.

– Det känns väldigt hedrande, säger Véronica Rendo. Jag trodde aldrig att jag skulle få stå och bli fotograferad bredvid Charles Sawyers, vars forskning vi brukar diskutera och tala om.

Ett tjugotal unga forskare deltog vid det nyligen instiftade Young Scientists Day, en dag som föregår morgodagens  Scheelesymposium.

Läs mer på Läkemedelsvärlden.se