Värna begreppet läkemedel

Idag på DN Debatt skriver fyra svenska Nobelpristagare och sju andra ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien att begreppet läkemedel måste värnas. De tillstyrker därmed den åsikt om Apotekarsocieteten framfört sedan diskussionen började våren 2015, se nedan Låt oss nu hoppas att Riksdagens ledamöter tar detta till sig när det är dags att fatta beslut i frågan.

Var varsam med definitionen av läkemedel, blogg 9 januari 2015

Släpp inte in antroposofiska läkemedel i läkemedelslagen, Apotekarsocieteten på DN Debatt 17 maj 2015

Värna begreppet läkemedel, Apotekarsocieteten på Dagens Samhälle 5 november 2015

Även substanser från naturen måste valideras, Karin Meyer blogg på Läkemedelsvärlden.se 3 december 2015

Homeopatiska produkter kan inte kallas läkemedel, KVA på DN Debatt 10 decemeber 2015

Om effekter kan visas kan preparaten kallas läkemedel, Apotekarsocieteten replik på DN Debatt 11 december 2015