Välkommen till Stockholm och Scheelesymposiet Emmanuelle Charpentier

Denna vecka välkomnar Apotekarsocieteten årets Scheelepristagare professor Emmanuelle Charpentier till Stockholm.

På onsdag 27 november får 12 unga forskare möjlighet att diskutera sin forskning med professor Charpentier på Young Scientist Day.

Under torsdagen den 28 november är det dags för Scheelesymposiet med titeln ”CRISPR-Cas and gene therapy”. På detta deltar ett flertal internationella toppforskare inom området.

– Det blir ett brett program som sträcker sig från basal forskning till innovativa tillämpningar och jag är imponerad av den uppställning av världsledande forskare som Apotekarsocieteten har fått till Stockholm, säger professor Bernt Eric Uhlin som deltagit i planeringen av symposiets sessioner.

– Årets symposium kommer att bjuda på fascinerande inblickar i vad CRISPR-Cas9-systemet kan användas till, säger professor professor Birgitta Henriques Normark i en intervju. 

Under Scheelesymposiet sker även utdelningen av 2019 års Scheelepris.

Läkemedelsvärlden.se har i några intervjuer lyft olika aspekter av genterapi.

Positiva delresultat för klinisk Crispr-studie

”Crispr har öppnat en helt ny värld”

Ännu tidigt för behandling med gensax