Arrangemanget Young Scientist Day har kommit för att stanna. Det anordnas dagen före Scheele-symposiet för att ge unga doktorander en chans att diskutera sin forskning med Scheele-pristagaren och på så sätt inspireras av en framgångsrik föregångare. I år fick 18 utvalda doktorander från olika universitet chansen att presentera och diskutera sin forskning med pristagaren Charles L. Sawyers som uppskattade de avspända former som skapats kring dagen.

– Jag tycker mycket om att interagera med studenter och yngre kollegor och ser det som en viktig del av mitt jobb, sade han och gav också råd till de yngre forskarna i början av karriären:

– Välj angelägna forskningsfrågor som du känner passion för. Du ska kunna berätta för din mamma vad du forskar om, och hon ska förstå vad du gör och tycka det är ett viktigt arbete.

Apotekarsocietetens vetenskapliga sekreterare, Lisa Bandholtz, är mycket nöjd med arrangemanget:
– Vi kommer att ordna fler liknande träffar mellan olika generationer för att bjuda på inspiration till morgondagens hjärnor.

Priset för bästa poster under Young Scientist Day gick till Verónica Rendo, doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet.

Läs även på Läkemedelsvärlden.se