Att hylla en Scheele-pristagare med ett högprofilerat symposium är ett vinnande koncept. Det visade inte minst 2017 års upplaga då Charles L. Sawyers fick ta emot det prestigefyllda priset av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Charles L. Sawyers har två gånger tagit grundforskning vidare till utveckling av epokgörande cancerläkemedel. Hans avgörande insatser omfattar två vitt skilda områden – kronisk myeloisk leukemi och prostatacancer. Båda gångerna har han använt sig av samma grundtanke, vad som händer när resistensmekanismer uppkommer – och hur man kan få bukt med problematiken.

Ämnet är extra aktuellt och står också i fokus för en stor satsning från Apotekarsocieteten. I ett långsiktigt åtagande väljer APS att uppmärksamma att resistens är ett problem inom flera områden – inte bara när det gäller antibiotika. Bakgrunden är att såväl resistensmekanismer som genetiska vektorer för resistensöverföring är högst aktuella även långt bortom bakteriernas värld. Till hösten 2018 planeras bland annat ett Antibiotikaseminarium och Apotekarsocieteten deltar också i PLATINEA, en samverkansplattform för tillhandahållande av existerande antibiotika.
Charles Sawyers kommenterade satsningen i en av de intervjuer som gjordes i anslutning till besöket i Stockholm:
– Ett mycket klokt initiativ, både därför att resistensfrågor hör till de viktigaste globala hälsofrågorna och för att resistensforskare inom olika medicinska områden kan lära mycket av varandra.

För Karin Meyer, Apotekarsocietetens VD, känns det naturligt att just APS samordnar en bred satsning kring frågor om läkemedelsresistens.
– Det här är ett område där det är naturligt för oss att ta ett helhetsansvar och där vi kan bidra till att göra skillnad. Vi har också den unika möjligheten att kunna samla expertis från alla relevanta professioner på neutral mark, säger hon.

Läs om Scheelesymposiet även på Läkemedelsvärlden.se 

Mer om Apotekarsocietetens satsning på resistens kommer under 2018.