Tidigare aktiviteter

Genomförda under 2016

19/10 Våga satsa på e-Hälsa!

På grund av tekniska problem har vissa delar av föredragen blivit bortklippta, samt att vissa av PP-presentationerna har hamnat fel. Den 17/11 är det dags för den andra delen av denna serie på temat e-Hälsa, och vi hoppas på bättre tur med tekniken då!

19/4 Ökad patientsäkerhet när vård och apotek har samma information

Sektionen för läkemedelsinformation höll den 19 april i en kvällsföreläsning kombinerad med ett panelsamtal om vad som krävs för att åstadkomma en patientsäker och jämlik läkemedelsbehandling. Nedan kan du ta del av en inspelad version av kvällen:

9/3 Bubbel&Debatt

Sverige har flera regioner där forskning och utveckling inom life science pågår. Hur ser samverkan ut mellan akademi, vård och företag i DIN region – finns det? Hur tänker de lokala politikerna? Har det regionala centret för klinisk prövning lyckats bli helhetens förlängda arm som det var tänkt? Bubbel&Debatt genomförs i samarbete med KemivärldenBiotech, SwedenBIO, Naturvetarna och Sveriges Farmaceuter.

1/3 Läkemedel och äldre

Den 1 mars inbjud Östra kretsen till en föreläsning om Läkemedel och äldre, en aktivitet som blev succé! Föreläsningen hölls av Per Arne Fall, överläkare på Geriatriska avdelningen på US i Linköping och berättade om sina erfarenheter och tankar kring det aktuella ämnet.

1/3 Läkemedelsvärlden tar pulsen på: Anders Lönnberg

Läkemedelsvärldens uppskattade koncept ”Läkemedelsvärlden tar pulsen på” är tillbaka! Denna gång var det Anders Lönnberg, nationell samordnare för Life science, som blev känd på pulsen.

Panelen bestod av Ingrid Heath, vice vd och policychef på Sweden Bio, Jan Andersson, forsknings- och innovationsdirektör Stockholms läns landsting och Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten. Ingrid Helander, chefredaktör på LmV.se, modererade diskussionen.

19/1 Vin & Vetenskap: Tema generika

Tisdagen den 19 januari var det dags för årets första upplaga av vår nya föreläsningsserie ”Vin & Vetenskap”, där vi under lättsammare former angriper aktuella ämnen ur ett vetenskapligt perspektiv. Den här gången var det Mats E Johansson från Mattis Galenik och Catarina Bernet från Läkemedelsverket som kom och föreläste om generika och utbytbarhet. Inspelning från kvällen finns tillgänglig för medlemmar här.

Genomförda under 2015

16/12 Parasitdag

Sektionen för läkemedel för djur arrangerade en heldag på temat parasiter – närmare bestämt ekto- och endoparasiter för hund och katt. Missade du Parasitdagen, eller vill du få en repetition? Du som är medlem kan ta del av inspelningarna av Kerstin Bergvalls föreläsning om ektoparasiter, och Giulio Grandis föreläsning om endoparasiter genom att logga in på Mina sidor.

Tyvärr föll ljudet bort under Giulios föreläsning, men det går fortfarande att ta del av Power Point-presentationen.

2/12 Vin & Vetenskap: Nobelpriset i Medicin 2015

Den 2 december var det dags för det andra tillfället av Vin & Vetenskap; den här gången med rubriken ”Nobelpriset i medicin 2015; Från växtextrakt till modernt läkemedel för den globala folkhälsan”. Föreläste gjorde professor Lars Bohlin och professor Anders Björkman, vars föreläsningar finns tillgängliga i videoformat för våra medlemmar (här och här).

17/11 Bubbel & Debatt i Umeå

Torsdagen den 17 november avslutades turnén för Life Sciene Bubbel & Debatt i Umeå. Eventet, som är ett samarrangemang mellan Apotekarsocieteten, KemivärldenBiotech, Naturvetarna, SwedenBIO och Sveriges Farmacueter, har under året genomförts i Stockholm, Lund, Göteborg och Umeå. På alla fyra orterna har det varit samma tema ”Kan våra nationella forskningscenter bota det regionala revirtänkandet i Life science-Sverige?”. Läs mer från Umeå här

Vi återkommer med planer för den bubblande debatten för 2016.

24/9 Apoteken en viktig aktör inom eHälsa

Sten-Erik Öhlund föreläste på en uppskattad medlemsaktivitet den 24/9 på temat ”Apoteket en viktig aktör inom eHälsa”. Han redogjorde för historiken med e-recept och varför det gick så bra med en spaning på andra områden där dylikt samarbete krävs för att lyckas. Vidare berättade han om trender för apotekens roll inom eHälsa och den stora potential som finns inom slutenvården för bättre läkemedelshantering med hjälp av e-stöd. Många frågor och funderingar rester bl a om SFTI-standarder och eventuella legala hinder på vägen.

Du som medlem kan ta del av den inspelning som gjorde. Logga in på Mina sidor så hittar du den under Tidigare aktiviteter.

22/9 Digitala hälsostöd för vård och patienter

En debattkväll i regi av Sektionen för läkemedelsinformation med fokus på hur vårdgivare, vårdkonsument och läkemedelsföretag använder och kommer att använda olika typer av digitala hjälpmedel för att dokumentera, följa och utvärdera sin hälsa. Vi har bara sett början på denna utveckling. Ju mer data som görs tillgänglig, desto större krav kommer ställas på både vårdgivare och läkemedelsindustri att finnas tillgängliga i digitala kanaler.

Deltog gjorde:

Thomas Ehrengren, entreprenör inom e-hälsa
Den digitala transformationen – vem är vinnare?

Johan Henriksson, Pfizer AB
Hur ser läkemedelsindustrins digitala strategi ut?

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting
Vilka möjligheter finns och hur arbetar Stockholms Läns Landsting för att underlätta för fler digitala hälsotjänster?

Moderator:

Joakim Söderbergh

Du som medlem i Apotekarsocieteten kan ta del av kvällen genom att logga in via Mina sidor. Du hittar den sedan under Tidigare aktiviteter. Ljudet saknas i början men kommer efter några minuter,

7/9 Den googlande patienten

Sektionen för läkemedelsinformation anordnade ett morgonseminarium med Nikke Lindqvist, sökmotorexpert på Carnaby Solutions. Du kan ta del av seminariet här

11-16/8 - Farmacihistoriska museet populärt mål under Stockholms kulturfestival

DCF 1.0

I samarbete med Stockholms Kulturfestival anordnade Apotekarsocieteten guidade visningar av Farmacihistoriska museet under rubriken ”Från medicinskt hantverk till internationell industri” som en del av Stockholms Kulturfestival 11-16 augsusti. Under tre uppskattade visningstillfällen med två grupper vid varje tillfälle guidades c:a 80 nyfikna och frågvisa besökare under 2 timmar i museet under professionell ledning av Ingegerd Agenäs, Björn Lindeke och Ola Flink

16/6 - Uppskattad temakväll om EMAs Concept Paper för topikala läkemedel

Sektionen för galenisk farmaci och biofarmaci anordnade tillsammans med Läkemedelsverket en temakväll den 16 juni om förslaget till en ny riktlinje om kvalitet och ekvivalens för topikala läkemedel.

Förslaget kommer från Quality Working Party (QWP) på EMA, inom vilken en arbetsgrupp med representation även från Pharmacokinetics Working Party (PKWP), arbetar med underlaget till riktlinjen. För att uppmärksamma industrin och andra berörda intressenter på detta, i syfte att få in synpunkter på innehållet så anordnades denna temakväll.

Annika Ridell, utredare vid enheten för Farmaci och Bioteknologi vid Läkemedelsverket, höll en presentation där hon gav en bakgrund och informerade om arbetet. Därefter höll Marie Lodén från Eviderm Institute ett föredrag om ekvivalensstudier för topikala läkemedel.

Kvällen var uppskattad med ca 50 deltagare från flera mindre svenska företag med hudläkemedel som intresse, samt även från akademiska institutioner.

15-16/6 Nordisk konferens om naturproduktsforskning i Visby

20150615Visbyhemsida
Från vänster: Kwei Hung-Lau, Lars Bohlin, Sanjeevan Ranjendran och Sunithi Gunasekera under den avslutande banketten av NNPC2015

Den 15-16 juni anordnade Uppsala universitet tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet den sjätte konferensen om nordisk naturproduktsforskning (NNPC) i Visby. Bland de 87 deltagarna fanns förutom de nordiska länderna även representanter från bl.a. USA, Sri Lanka, Etiopien och Taiwan, vilket speglar den internationella prägel konferensen fått sedan den grundades år 2005.

I Almedalsbiblioteket välkomnades konferensdeltagarna av Anders Backlund från organisationskommittéen och av Gotlands landshövding Cecilia Schelin-Seidegård. Öppningsceremonin följdes av en högtidlig signering av ett samarbetsavtal mellan taiwanesiska Kaohsiung Medical University och finska University of Helsinki.

Speciellt inbjuden till konferensen var Apotekarsocietetens hedersledamot från sektionen för farmakognosi professor Lars Bohlin som med anledning av sin pensionering inledde det vetenskapliga programmet med en historisk tillbakablick över sin karriär inom akademin under de senaste 40 åren. Bland de övriga inbjudna talarna återfanns Lena och William Gerwick, Marcel Jaspars, Raffaele Riccio, Johan Rosengren, Gerhard Ecker, Anna-Karin Borg-Karlsson samt Nina Rønsted.

Programmet erbjöd ett brett utbud av föredrag om bl.a. upptäckter av nya substanser från naturen, utveckling av analysmetoder och medicinsk tillämpning. Måndagskvällen bjöd på en väl tilltagen postervisning av ett 30-tal postrar som presenterades under mingelaktiga former.

Efter tisdagens föredrag avrundades programmet med ett slutord från organisationskommittén och deltagarna inbjöds till en bankett på Clarion Hotel Visby. Priser delades där ut till Astrid Henz, Kwei Hung-Lau och Silas Anselm Rasmussen för bästa posterpresentation och Hesham El-Seedi erhöll ett stipendium för sin insats inom farmakognostisk undervisning och forskning i Sverige och i Egypten. Middagen avslutades med tal, följt av att organisationskommittén tackades för sitt arbete och formellt överlämnade anordnandet för NNPC 2017 till Odense universitet.

4/6 - Temadag Patientindividuell försörjning

Temadag Patientindividuell försörjning

IMG_1049

Den 4 juni anordnade Läkemedelsakademin tillsammans med sektionen för sjukvårdfarmaci en temadag om patientindividuell läkemedelsförsörjning. Detta var den tredje temadagen som på olika sätt berör de förändringar som svensk sjukvårdsfarmaci är mitt uppe i och dagen hade lockat ca 60 deltagare. Förmiddagen inleddes med en mycket intressant presentation av Michael Baehr, chefsapotekare på Universitetssjukhuset i Hamburg-Eppendorff (se bilden) hur läkemedelsförsörjningen, som i väldigt hög grad är patientindividuell, ser ut på ett universitetssjukhus i Hamburg. Därefter fick vi en inblick i hur läget är i Norge och slutligen beskrev Marie Rasmuson och Gunilla Rosquist hur planerna för de närmsta åren ser ut i VGR när det gäller patientindividuell försörjning. Under eftermiddagen berättade Anne Hiselius och Anna Hardmeier om Jönköpings arbete med självmedicinering, d.v.s. att låta vissa patienter använda sina egna läkemedel även när de är inlagda på sjukhus. Helena Palm från SKL informerade övergripande om vad de jobbar med när det gäller den infrastruktur som krävs när det gäller bl.a. information och juridik. Tomas Wennebo från GS1 avslutade dagen genom att visa hur olika former av streckkoder kan användas för att öka säkerheten och spårbarheten i läkemedelskedjan. Johanna Wikman gjorde ett lysande jobb som moderator och växlade elegant mellan svenska och engelska.

14/4 - Apotekens roll för bättre läkemedelsanvändning, filmad

Apotekens roll för bättre läkemedelanvändning

samtalinsida

I debatten deltog: Johan Wallér, Sveriges Apoteksföreningen; Kristina Niemi, Sveriges Farmaceuter, Karin Meyer, Apotekarsocieteten; Agneta Karlsson, Socialdepartementet; Thony Bjöck, samtalsledare. Foto: Amina Manzoor.

Den 14 april inbjöd Apotekarsocieteten tillsammans med Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter till ett samtal med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet på temat ”Apotekens roll för bättre läkemedelsanvändning”.

Några ord/riktmärken som statssekreteraren lyfte upp kring läkemedel var:

    • Innovation och jämlikhet
    • Apoteken är en del av vårdkedjan
    • Kommer att tillsätta en välfärdskommision
    • Hälsogapen ska minska

Se hela samtalet här

Läs hur Läkemedelsvärlden.se uppfattade debatten här

23/3 - Precision Medicine- en viktig pusselbit för framtidens hälsa

Precision Medicine- en viktig pusselbit för framtidens hälsa

I Apotekarsocietetens arbete för en bra utveckling och användning av läkemedel belystes framtidens hälsa och individbaserad läkemedelsbehandling på After Work den 23 mars på temat Precision Medicine- en viktig pusselbit för framtidens hälsa.

Uttryck som Individualized Medicin, Personalized medicin och nu senast Precision Medicine används allt oftare för att illustrera hur vi från läkemedelsindustrins block busters med ”one drug fits all” mer och mer går mot en individualiserad syn på läkemedelsbehandling. Möjligheterna att individanpassa och förbättra effekten av framtidens läkemedel är stora. Detta ger möjligheter men ställer också nya krav på sjukvården, läkemedelsindustrin, myndigheterna med flera.

Några av de frågor vi ställde oss inför kvällen var: Vilka verktyg finns? Vilka utmaningar ser vi framåt? Var uppstår de stora frågorna? Till vår hjälp hade vi två personer som båda kan mycket om just personalized medicine och som dessutom har ganska olika infallsvinklar: Dr Johan Christensson från HealthCap; läkare inom pediatrik och med en doktorsgrad i neurovetenskap. Han har haft flera höga poster inom AstraZeneca och arbetar nu på Venture Capital bolaget HealthCap som bland annat finansierar läkemedelsprojekt i relativt tidig fas.

Professor Mathias Uhlén, director på Science for Life Laboratory med cirka 1000 forskare i både Uppsala och Stockholm. Han leder Human Protein Atlas projektet för kartläggning av människans alla proteiner, någonting som är väldigt användbart inom Personalized Medicine. Mathias har också som förste och hittills ende svensk fått Apotekarsocietetens finaste pris, Scheele priset, 2007.

Aktiviteten blev snabbt fulltecknad, men för er som inte var på plats finns möjligheten att ta del av det via länken här.

4/3 - Kan våra nationella forskningscenter bota det regionala revirtänkandet i life science-Sverige? Bubbel & Debatt Stockholm

25/2 - Pharmaceutical development of medicines for Children

Pharmaceutical development of medicines for children

Ca 60 personer deltog i konferensen den 25 februari 2015 som ägde rum på AstraZeneca i Mölndal. Konferensen arrangerades av Läkemedelsakademin i samarbete med Sektionen för galenisk farmaci och biofarmaci.

Elin Kimland från Läkemedelsverket inleddes med en översikt kring användningen av läkemedel hos barn och beskrev de problem som bl.a. off-label användningen av läkemedel kan medföra. Ingunn Tho från Oslo universitet fortsatte med att berätta om de beredningsformer som används till barn idag och vilka som kan komma att användas i framtiden. Bland de beredningsformer som diskuterades kan nämnas mini-tabletter, munsönderfallande tabletter och multipartikulära system. Barn är en heterogen grupp, från de för tidigt födda till tonåringar och det ställer krav på åldersanpassade formuleringar och flexibilitet vad gäller dos. Siri Wang vid Statens Legemiddelverk i Oslo berättade om de regulatoriska krav som gäller för barnberedningar och beskrev PIP (peadiatric investigation plan). Siri tog bl.a. upp acceptabilitet, dos och säkerhet hos barnberedningar. Sista föreläsningen innan lunch var en fallstudie om en barnberedning med esomeprazol där Eva Blychert från AstraZeneca R&D Mölndal berättade om formulering av Nexium till barn och de utmaningar som detta inneburit.

Efter lunch pratade Julie Mennella vid Monell Chemical Senses Centre i Philadelpihia om smakuppfattning hos barn. Både genetiska och åldersrelaterade variationer påverkar smakuppfattningen och fokus på smak är viktigt vid formulering av barnberedningar; ”any drug will be uneffective if the child doesn´t take it”. Därefter fortsatte Jennifer Walsh, Jennifer Walsh Consulting i Nottingham med att tala om smakmaskering av barnberedningar och redogjorde för olika metoder som finns tillgängliga, t.ex. smakblockering, modifiering av aktiv substans samt molekylära och fysikaliska barriärer.

Gunilla Petersson från AstraZeneca R&D Mölndal berättade om pulmonär administrering av läkemedel till barn och tog bl.a. upp de utmaningar som administrering till barn medför samt vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Även vid pulmonär administrering är smakmaskering en utmaning. Eva Karlsson från AstraZeneca R&D Mölndal fortsatte att berätta om biofarmaceutiska aspekter vid utveckling av barnberedningar och nämnde bl.a. de fysiologiska skillnaderna mellan barn och vuxna och hur de påverkar absorption av läkemedel. Erik Söderlind, också från AstraZeneca R&D Mölndal, redogjorde för en fallstudie där mannitol använts i orala lösningar och beskrev hur mannitol kan påverka biotillgängligheten hos läkemedlet. Eftermiddagen fortsatte med att Smita Salunke vid UCL School of Pharmacy i England beskrev STEP-databasen. STEP står för Saftey and Toxicity of Excipients for Paediatrics och är en databas där information om hjälpämnen som används i barnberedningar har samlats från olika källor. Databasen är tillgänglig via EuPFI:s hemsida (www.eupfi.org). Dagen avslutades med att Kurt Sedo från Pharmacircle i USA via länk berättade om databasen Pharmacircle där information kan sökas kring formuleringar och hjälpämnen (dock krävs licens).

Sammanfattningsvis innehöll dagen många intressanta och spännande föreläsningar inom området barnberedningar.

Sofia Mattsson, Umeå Universitet, Sektionen för galenisk farmaci och biofarmaci.

Apotekens roll för bättre läkemedelanvändning

I debatten deltog:
Johan Wallér, Sveriges Apoteksföreningen
Kristina Niemi, Sveriges Farmaceuter
Karin Meyer, Apotekarsocieteten
Agneta Karlsson, Socialdepartementet
Thony Bjöck, samtalsledare

Foto: Amina Manzoor