Läkemedelsakademin

Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet bedrivs under namnet Läkemedelsakademin som erbjuder utbildningar inom hela läkemedelsområdet.

Verksamheten bedrivs utan vinstintressen och subventioneras av Apotekarsocieteten. Utbildningarna tas fram tillsammans med ämnesexperter från främst Apotekarsocietetens specialistsektioner. Utbildningar tas även fram i samarbete med externa partners som t.ex. olika myndigheter, branschorganisationer, företag och internationella organisationer.

Läkemedelsakademins utbildningar är indelade i följande områden:

  • Klinisk prövning
  • Regulatory Affairs
  • Drug Discovery/Preklinik (kemi, formulering, farmakologi, farmakokinetik, metabolism, toxikologi)
  • Kvalitet, GMP, Tillverkning, GDP
  • Apotek, Information, Marknad (humanläkemedel, veterinärläkemedel, naturläkemedel)
  • Ämnesöverskridande utbildningar

Vi är auktoriserade av SAUF, Sveriges auktoriserade utbildningsföretag.