Apotekarsocietetens kunskapskalender 2020

Varje dag fram till julafton berättar apotekarna Ola Flink och Per Boström, med hjälp av vetenskapshistorikern Hjalmar Fors, om Apotekarsocietetens (och andras) farmaci- och medicinhistoriska bokskatter på Hagströmerbiblioteket.
Följ oss ända fram till jul!

Lucka

1

Lucka

2

Lucka

3

Lucka

4

Lucka

5

Lucka

6

Lucka

7

Lucka

8

Lucka

9

Lucka

10

Lucka

11

Lucka

12

Lucka

13

Lucka

14

Lucka

15

Lucka

16

Lucka

17

Lucka

18

Lucka

19

Lucka

20

Lucka

21

Lucka

22

Lucka

23

Lucka

24