Certifiering i klinisk farmaci

Arbetet som klinisk farmacevt innebär specialisering på olika arbetsområden inom det breda fält som inkluderas i klinisk farmaci. På senare år erbjuds i Sverige både utbildning och tjänster i patientnära klinisk farmaci enligt utländsk förebild.

Den här aktuella certifieringen fokuserar på patientnära klinisk farmaci med läkemedelsgenomgångar. Certifieringen visar också på mer allmän farmaceutisk praktisk erfarenhet. Certifieringen är en kvalitetsgaranti för gedigen kunskap och erfarenhet inom området patientnära klinisk farmaci. För att uppnå en ökad patientsäkerhet i vården krävs kunskap inom klinisk farmaci som är högre än vad som förvärvas under grundutbildningen. Certifieringen är således en kompetensgaranti för sjukvården. Certifiering är också professionell meritering för den enskilde.

Målgrupp

Grundkrav är apotekarexamen eller farmacie magisterexamen motsvarande 240 hp + yrkeslegitimation som apotekare eller receptarie.
Den som ansöker om certifiering ska ha en vidareutbildning i patientnära klinisk farmaci motsvarande sammanlagt minst 2 månaders heltidsstudier samt ha yrkeserfarenhet inom klinisk farmaci i ett vårdsammanhang motsvarande sammanlagt minst 6 månader heltid inkluderat läkemedelsgenomgångar och patientintervjuer.

Ansökan

Ansökan för certifiering i klinisk farmaci ska innehålla det som framgår av ansökningsblanketten samt tillämpliga bilagor.
Bakgrund till ansökningsdokumenten: Professionella reflektioner är en pedagogisk metod för att visa på professionellt förhållningssätt och används bl a inom Uppsala Universitet. Patientfall redovisas enligt modell som används inom utbildning på Uppsala Universitet. Kompetensskattningsdokumentet har sitt ursprung i ett motsvarande engelskt dokument godkänt av brittiska Department of Health, National Health Service och National Pharmacy. Dokumentet har anpassats för svenska förhållanden.

Dokumentationen ska spegla såväl teoretiska kunskaper, praktisk färdighet som professionell mognad. Räkna med att det tar 2-4 arbetsdagar att fylla i hela ansökan.

Ansökningsblankett

Yrkeslegitimation (bilaga A)

Kompletterande kurser (bilaga B)

Patientnära yrkeserfarenhet (bilaga C)

Professionell reflektion (bilaga D)

Patientfall (bilaga E)

Kompetensskattning (bilaga F)

Exempel (bilaga F)

Referenser (bilaga G)

Ansökan med bilagor sänds elektroniskt till anna.sundin@apotekarsocieteten.se

Ansökningshandlingarna är konfidentiella.

Prov för certifiering

Den, som via sin ansökan, bedöms ha relevanta kunskaper för att bli certifierad kallas till en muntlig examination. Flera personer ur utbildningsrådet träffar under examinationen den sökande för att ställa frågor på underlaget till ansökan: patientfallet, kompetensskattningen samt professionellt förhållningssätt. Tag med inskickade dokument som underlag till diskussionen. Examinationen tar cirka en timme Utbildningsrådet bedömer om sökande blivit godkänd. Svar meddelas i efterhand per post och certifieringsbevis kommer att erhållas.

Kommande certifieringsringstillfällen 2016

Datum för 2016 har ej beslutats, men kommer att publiceras här när och om det blir aktuellt. Vid lågt antal sökande skjuts certifieringen upp till nästa tillfälle.

OBS! Antalet platser är begränsat!

Avgift

Avgift för Certifieringen är 1.500:- för medlemmar i Apotekarsocieteten och 2.000:- för icke medlemmar.

För frågor och funderingar kring certifiering i klinisk farmaci kontakta Matts Balgård matts.balgard@akademiska.se

Utbildningsrådet för klinisk farmaci

Matts Balgård
Cecilia Endrell
Bettina Pfister
Birgitta Seiving
Maria Swartling
Sofia Jönsson