Återkommande event

Apotekarsocieteten anordnar årligen ett antal återkommande event.

Läkemedelskongressen

Vi anordnar Sveriges största årligen återkommande kongress och mötesplats för alla professioner inom hela läkemedelsområdet. Kongressens program utarbetas av Apotekarsocietetens sektioner.

Läs mer om Läkemedelskongressen

Läkemedelsriksdagen

Ett årligt återkommande evenemang med föredrag, paneldebatter och mentometerröstningar.

Läs mer om Läkemedelsriksdagen

Bubbel & Debatt

Bubbel & Debatt hålls två gånger per år och arrangeras i samarbete mellan Apotekarsocieteten, Naturvetarna, Kemivärlden Biotech och SwedenBIO. Syftet med mötesserien är att under enklare former diskutera mer övergripande gemensamma frågor inom Life science.

The Scheele Award

Vårt största vetenskapliga pris till framstående läkemedelsforskare. Tre pristagare har senare fått nobelpris! Ett bevis på att vi är i framkant. I samband med utdelan­det anordnas ett internationellt symposium.

Läs mer om Scheele Awards

Händer hos Apotekarsocieteten

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
13 nov 2018nov
13
Anmälan av vårdskador -apoteksfarmaceutens roll
Övre Norrlands krets
UmeåÖvre Norrlands krets
15 nov 2018nov
15
What to do after dissertation – Interested in a career outside the academia?
Stockholm
15 nov 2018nov
15
e-lösningar i studier – hjälper eller stjälper?
Kliniska studier
LundKliniska studier

Se fler →