Utbildning och Aktiviteter

Apotekarsocieteten främjar kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Via vårt dotterbolag Läkemedelsakademin erbjuder vi högkvalitativa utbildningar, dagsaktuella nyheter och främjar forskning.

Läkemedelsakademin – utbildning som gör skillnad

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
21 apr
2021
apr
21
PLATINEA Slutkonferens – Att bevara värde av antibiotika för kommande generationer
Online
21 apr
2021
apr
21
Migrän – en folksjukdom i skymundan
Skånska kretsen
OnlineSkånska kretsen
21 apr
2021
apr
21
Farmaceuter utan Gränser
Östra kretsen
OnlineÖstra kretsen
22 apr
2021
apr
22
Aktuell forskning inom klinisk farmaci/samhällsfarmaci i Sverige
Sjukvårdsfarmaci
OnlineSjukvårdsfarmaci
26 apr
2021
apr
26
ATMP World Tour 2021- Join us in a vitual trip around the world to highlight world leading activities in ATMP!
Online
28 apr
2021
apr
28
Kretsmöte Övre Norrland
Övre Norrlands krets
OnlineÖvre Norrlands krets
29 apr
2021
apr
29
Digitalt boksläpp: Apoteket i biblioteket
Farmaci- och läkemedelshistoria
OnlineFarmaci- och läkemedelshistoria
4 maj
2021
maj
04
Pestens år – Döden i Stockholm 1710
Stockholmskretsen
OnlineStockholmskretsen
6 maj
2021
maj
06
Temadag för forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal
Kliniska studier
OnlineKliniska studier