Kalendarium

Kalendarium över Apotekarsocietetens aktiviteter.

Vill du även se Läkemedelsakademins utbildningar? Gå in på www.lakemedelsakademin.se

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
29 maj
2019
maj
29
After work Närke-Värmlandskretsen
Närkes-Värmlands krets
ÖrebroNärkes-Värmlands krets
4 jun
2019
jun
04
Optimera din affärsutveckling för medicintekniska produkter
1Stockholm
10 jun
2019
jun
10
Hur ser framtiden ut för komplementär- och alternativmedicin i Sverige?
Farmakognosi
StockholmFarmakognosi
11 jun
2019
jun
11
GDP – Transporter och serialisering
1Stockholm
17 jun
2019
jun
17
2nd Frontiers in Antibiotic Drug Discovery (FiADD)
Läkemedelskemi
2StockholmLäkemedelskemi
17 jun
2019
jun
17
2nd Frontiers in Antibiotic Drug Discovery (FiADD)
2Online
25 sep
2019
sep
25
2nd Swedish Medicinal Chemistry Symposium
Läkemedelskemi
2StockholmLäkemedelskemi
10 okt
2019
okt
10
GxP for Management
Stockholm
22 okt
2019
okt
22
Basics of Regulatory Affairs
3Stockholm
27 nov
2019
nov
27
Young Scientist DAY 2019
Stockholm
28 nov
2019
nov
28
The 2019 Scheele Symposium: CRISPR-Cas and gene therapy
1Stockholm
3 dec
2019
dec
03
GDP i Praktiken – Grundkurs
1Stockholm