Uppskjuten NLL ger möjlighet till översyn av finansiering

Regeringens förslag om att skjuta fram införandet av nationella läkemedelslistan ger möjligheter till översyn av finansieringsmodellen. Apotekarsocieteten anser inte att det är rimligt att den sista länken i läkemedelskedjan, dvs öppenvårdsapoteken, ska stå för hela finansieringen av NLL.

Apotekarsocietetens remissvar

Läs om regeringens förslag att skjuta fram införandet på Läkemedelsvärlden.se