Symposium till Stig Agurells minne

I eftermiddag hålls ett symposium till minne av Stig Agurell, tidigare ordförande och hedersledamot i Apotekarsocieteten. Symposiet belyser Stig Agurells liv och gärningar på läkemedelsområdet samtidigt Sektionen för farmakognosi firar 25-årsjubileum.

Till programmet för dagen