Symposium till Stig Agurells minne

Den 26 november hyllades Apotekarsocietetens tidigare ordförande och hedersledamot Stig Agurell med ett särskilt symposium. Både inbjudna föredragshållare och symposiedeltagare var tidigare kollegor och vänner till Stig och bidrog med olika pusselbitar från huvudpersonens bedrifter i yrkeslivet. Symposiet arrangerades i samband med 25-årsfirandet av Sektionen för farmakognosi.

Som första svenska apotekare tog Stig chansen att forskarutbilda sig i USA vilket på den tiden endast tog två år. Han disputerade i farmakognosi och hans forskningsområde var cannabis. Tillbaka i Sverige blev han chef på Militärapoteket för att sedan börja arbeta på Astra, först som forskningschef och därefter under ett antal år som VD. I samarbete med Karolinska Institutet höll han under tiden även igång en forskargrupp inom ämnet farmakognosi vid Uppsala universitet. Det gjordes flera genombrott på cannabisområdet vid den här tiden och hans artiklar citeras fortfarande flitigt. Hans forskningsområde är som bekant högaktuellt just nu, i tider när medicinsk cannabis används i allt större utsträckning.

Stig Agurell var även engagerad i Apotekarsocietetens verksamhet och var under sex år, 1989–1994, föreningens ordförande. Han var med och drev frågan om öppnade av medlemskapet i Apotekarsocieteten för alla professioner som verkar inom läkemedelsområdet. Han kunde dessutom redan under sin tid se att vi lever i en värld som blir mer och mer globaliserad. Det kanske var därför han gjorde så stora insatser för att initiera den europeiska organisationen EUFEPS (European Federation of Pharmaceutical Sciences) för ett internationellt samarbete. Symposiet avslutades med ett mingel i foajén med lite vin och snittar. Det var svårt att höra vad som sades i den uppsluppna stämningen efter en sådan trevlig eftermiddag och jag är säker på att jag talar för alla när jag skriver att detta var en mycket lyckad tillställning.

Robert Burman
Ordförande, Sektionen för farmakognosi